top of page

Rekrutacja Dodatkowa 2023

Są jeszcze wolne miejsca na poszczególnych kierunkach rozpoczynających się od września 2023 zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich.


W piątek 28 lipca uczelnie w Danii podały oficjalne wyniki rekrutacji na studia licencjackie (wyniki rekrutacji na studia magisterskie są już od kilku dni znane).

Osoby aplikujące na kierunki w Danii zostały:

  • albo zaproszone na te kierunki,

  • albo trafiły na listy rezerwowe,

  • albo niestety nie zostały na te kierunki przyjęte.

Osoby, które zostały zaproszone na kierunek mają określony czas na potwierdzenie i przyjęcie tego zaproszenia. W przeciwnym razie ich miejsce zostanie zaproponowane innej osobie (z listy rezerwowej).


Kierunki na których są jeszcze dostępne miejsca

Są jeszcze kierunki, na które można złożyć podanie w ramach Rekrutacji Dodatkowej. Aplikacja w chwili obecnej funkcjonuje na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy" i aplikanci są na bieżąco przyjmowani do momentu wyczerpania wolnych miejsc. Oczywiście na każdy kierunek obowiązują te same wymogi rekrutacyjne co wcześniej (poczytaj na ten temat tutaj).


Aalborg University

  • tylko kierunki magisterskie w Aalborg oraz Esbjerg


ABSALON University College

  • Bachelor of Engineering in Biotechnology (lic)

  • International Honours Degree in Teaching (lic)


University of Southern Denmark

  • International Business Administration and Foreign Languages (lic)

  • wiele kierunków magisterskich z dziedzin Business and social sciences, Health, Humanities, Engineering, Science,


VIA University College

  • Bachelor of Climate and Supply Engineering (lic)


Powyższą listę będziemy na bieżąco aktualizować.

W obecnej rekrutacji aplikuje się bezpośrednio przez stronę uczelni.


Zapraszamy do kontaktu z nami w celu wspólnego aplikowania na poszczególne kierunki w Danii.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page