CERTYFIKAT JĘZYKOWY

Jak udokumentować znajomość języka angielskiego?

Dla wielu uczelni w Danii posiadanie odpowiedniej liczby godzin z j. angielskiego nie jest wystarczającym potwierdzeniem umiejętności językowych.
Wymagane są dodatkowe poświadczenia.  

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY

 

Każda uczelnia publikuje na swojej stronie internetowej listę akceptowalnych certyfikatów wraz z odpowiednim poziomem zdawalności. Poziom zdawalności może być zróżnicowany w zależności od kierunku oraz uczelni.

Najbardziej znane i powszechnie akceptowane certyfikaty to m.in.: TOEFL, Cambridge ESOL testy, wyniki z International Baccalaureate, i inne. Szczegóły na temat testów możesz uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z nami.

Wyniki certyfikatów są ważne w przeciągu 2 lat. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że testy są przeprowadzane w ściśle określonym miejscu i czasie, a cena przystąpienia do egzaminu jest nie jest niska. Przystąpienie do testu nie daje też gwarancji osiągnięcia rezultatu akceptowanego na dany kierunek w Danii.

Certyfikat wraz z wynikami powinien być załączony do profilu na Optagelse przed 15 marca. Jest jednak możliwość późniejszego dostarczenia wyników z certyfikatu jeżeli jest się w trakcie jego robienia. O tym fakcie należy poinformować uczelnię przed 15 marca.

 

NAUKA W KRAJU ANGLOJĘZYCZNYM

 

Osoby, które ponad rok uczyły się w kraju anglojęzycznym są zwolnione z potwierdzania swoich umiejętności językowych. Niestety osoby uczące się w Polsce nie są zaliczane do tej grupy, nawet jeśli uczęszczały do liceum dwujęzycznego. 

 

TEST ORGANIZOWANY PRZEZ NAS

 

Oxford Online Placement Test to test organizowany przez agencję Studia w Danii we współpracy z poszczególnymi uczelniami w Danii. Test ten jest akceptowany przez wiele uczelni w tym kraju. Test organizujemy wyłącznie dla osób aplikujących na studia za naszym pośrednictwem. Cena przystąpienia do testu jest zdecydowanie niższa niż cena pozostałych testów.

Pod koniec lutego OOPT będzie zorganizowany w jednej ze szkół w Warszawie. Jest też możliwość indywidualnego podejścia do testu. Prosimy o kontakt w celu przystąpienia do testu bądź otrzymania więcej informacji na jego temat.