REKRUTACJA
NA STUDIA
W DANII

Proces aplikacji na studia w Danii w dużym stopniu różni się od aplikowania na studia w Polsce. Główne różnice występują w wymaganych dokumentach oraz terminie i miejscu ich składania.

Przeczytaj poniżej z uwagą wszystkie informacje dotyczące tego tematu. W razie potrzeby napisz do nas i zapytaj o zagadnienia, których jeszcze nie rozumiesz. Pamiętaj, że razem przejdziemy rekrutację na studia w Danii w sprawny i bezpieczny sposób.

Rekrutacja na studia w Danii
prowadzona jest 2 razy w roku:

Rekrutacja Wiosenna / Letnia


Rekrutacja na kierunki rozpoczynające się w semestrze zimowym (pod koniec sierpnia bądź na początku września). Aplikacja rozpoczyna się w lutym i dla studentów międzynarodowych trwa do 15 marca (studia I stopnia) bądź do 1 marca (studia magisterskie). Rekrutacja dodatkowa rozpoczyna się dopoero po 28 lipca ale tylko na kierunki, które po pierwszej weryfikacji będą posiadać wolne miejsca. Dodatkowa rekrutacja trwa do momentu wyczerpania wolnych miejsc bądź do dnia rozpoczęcia semestru. Proces aplikacji jest zsynchronizowany za pomocą ministerialnego portalu Optagelse, na którym można aplikować do 8 różnych kierunków.
Rekrutacja Zimowa


Rekrutacja na kierunki rozpoczynające się w semestrze wiosennym (od lutego). Liczba kierunków prowadzących Rekrutację Zimową jest znacznie mniejsza niż przy rekrutacji letniej. Więcej informacji na temat dostępnych kierunków można znaleźć na naszej stronie w zakładce Rekrutacja Zimowa. Aplikacja rozpoczyna się od połowy września i trwa do listopada - grudnia (w zależności od uczelni). Rekrutacja jest prowadzona niezależnie przez każdą uczelnie z osobna. Wymogi rekrutacji są takie same jak przy rekrutacji letniej.

Co jest wymagane by studiować w Danii?

POSIADAĆ MINIMUM PROGRAMOWE


By móc studiować w Danii musisz mieć podstawową wiedzę z danej dziedziny! Aplikując na kierunki w Danii trzeba spełnić minimum programowe określone na dany kierunek. Co to jest Minimum Programowe? Jest to lista przedmiotów uczonych w szkole średniej wraz z wyznaczonym poziomem. Poziom nauki jest to zakres materiału jaki uczeń przerobił w szkole średniej z danego przedmiotu. Określa się go na podstawie liczby godzin jaki dany przedmiot był uczonych przez ostatnie 3 lata nauki w szkole średniej. Dla przykładu, jeżeli dany uczeń miał biologię uczoną tylko przez 1 rok nauki (1 zajęcia w tygodniu) zakres materiału przerobiony przez takiego ucznia będzie zdecydowanie mniejszy niż zakres materiału przerobiony przez ucznia, który miał zajęcia z biologii przez 3 lata nauki, itp. Poziomy W Danii funkcjonują 3 poziomy nauki przedmiotu w szkole średniej:

  • C - podstawowy
  • B - średni
  • A - zaawansowany / rozszerzony
W zależności od przedmiotu każdy poziom ma określoną liczbę godzin:
  • matematyka: C - 125, B - 250, A - 375
  • fizyka: C - 75, B - 200/190, A - 325
  • chemia: C - 75, B - 200, A - 325
  • biologia: C - 75, B - 200, A - 325
  • j. angielski: C - 75, B - 210, A - 335
Poziomy nauki przedmiotu w Polsce (podstawowy & rozszerzony) nie przedkładają się jednoznacznie na poziomy w Danii. Dlatego naukę w szkole średniej należy przeliczyć godzinowo na odpowiedni poziom w skali duńskiej. W tym celu trzeba wypełnić dokument o nazwie Verification Form (więcej na temat tego dokumentu przeczytasz w zakładce DOKUMENTY) i przedstawić go w swojej szkole średniej do zatwierdzenia. Trzeba pamiętać, że jedna godzina nie jest równoznaczna jednej lekcji. Lekcje / zajęcia trwają normalnie 45 min., natomiast godzina ma 60 min. Dlatego trzeba odpowiednio przeliczyć liczbę zajęć na liczbę godzin ( napisz do nas a wyjaśnimy Ci jak to zrobić prawidłowo). Wymagania Dokładne wymagania programowe na dany kierunek (czyli ktore przedmioty są wymagane oraz na jakim poziomie) można znaleźć na naszej stronie w opisie kierunku ( uczelnie i kierunki). UWAGA!
Brak spełnienia wymogów godzinowych nawet z jednego przedmotu niestety zdyskwalifikuje Twoje podanie na wybrany kierunek w Danii! Komisja rekrutacyjna odrzuci Twoje podanie w pierszym etapie ewaluacji.
Odstępstwa i Wyjątki Jeżeli nie spelniasz wszystkich wymogów godzinowych na dany kierunek, a masz już jakieś doświadczenie bądź przygotowanie w dziedzinie kierunku na który aplikujesz, możesz aplikować na specjalnych zasadach. Napisz do nas w tej sprawie by pozyskać więcej informacji.
ZNAĆ JĘZYK ANGIELSKI ALBO DUŃSKI


By studiować w Danii musisz dobrze znać j. angielski! Uczelnie w Danii muszą mieć pewność, że student kierunku uczonego w j. angielskim będzie w stanie czynnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku.
Dlatego kandydaci na studia muszą udokumentować, że biegle władają językiem angielskim, czyli są w stanie bezproblemowo zrozumieć wykład wyłożony w j. angielskim, umieją sprawnie i zrozumiale napisać referat w j. angielskim, oraz są w stanie sprawnie zadać bądź odpowiedzieć na pytanie albo wziąć udział w dyskusji prowadzonej w j. angielskim. Kosekwentnie, większość uczelni w Danii wymaga od kandydatów na studia przedstawienia międzynarodowego certyfikatu językowego potwierdzającego w obiektywny sposób znajomość języka angielskiego na odpowednim poziomie.

Ok kilku lat niektóre uczelnie w Danii zaczęły apobować poziom nauki j. angielskiego w szkołach średnich w UE. Np. na VIA University College, jeśli aplikant na studia posiada wystarczającą liczbę godzin z j. angielskiego w szkole średniej nie musi dodatkowo przedstawiać certyfiaktu językowego. Certyfikat na tej uczelni jest wymagany tylko od tych, którzy nie posiadają wystarczającej liczby godzin z tego przedmiotu w szkole średniej. Certyfikat językowy można dostarczyć po złożeniu aplikacjci na studia, jednak nie później niż rozpoczęcie semestru (albo inne deadliny wyznaczony bezpośrednio przez daną uczelnie).

Więcej na temat certyfikatów językowych można przeczytać w naszej zakładce Certyfikat Językowy
UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ ŚR. I ZDAĆ MATURĘ


By móc studiować w Danii musisz zdać maturę! Jednak duńskie uczelnie nie będą patrzeć na jej wyniki! Polska matura nie jest uznawana w procesie rekrutacji na uczelnie w Danii. Poszczególne uczelnie mogą doliczyć wyniki z matury do ogólnej średniej ocen, jednak uczelnie nie będą patrzeć które przedmioty zdajesz na maturze i na jakim poziomie. Pamiętać trzeba jednak, że bez zaliczenia matury nie można nigdzie studiować, nawet w Danii. Dlatego wyniki polskiej matury będą potrzebne tylko w celu potwierdzenia, że jest ona zaliczona. IB - Matura Międzynarodowa Tylko wyniki matury międzynarodowej będą akceptowane przez uczelnie w Danii. Proces aplikacji na studia w Danii dla osób podchodzących do matury międzynarodowej wyglada nieco inaczej. Napisz do nas a wyjaśnimy ci szczegóły. Co jest brane pod uwagę zamiast matury? Zamiast wyników matury uczelnie w Danii będą brać pod uwagę oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Jedne uczelnie wyliczają średnią ocen, inna natomiast przyglądają się ocenom z poszczególnych przedmiotów.

Dlatego jeżeli myślisz o studiowaniu w Danii warto postarać się, by oceny końcowe ze wszystkich przedmiotów w szkole średniej były jak najwyższe.
MIEĆ MOTYWACJĘ DO STUDIOWANIA


By móc studiować w Danii musisz mieć motywację do studiowania! Wyjazd do Danii tylko dlatego, by się gdzieś dostać na studia i by studiować cokolwiek; albo że w Polsce Ci się nic nie podoba a w Danii są lepsze możliwości finansowe - to nie są najlepsze argumenty aby aplikować na studia w Danii. Wiele duńskich uczelni weryfikuje swoich potencjalnych studentów pod względem motywacji do studiowania danego kierunku. Dla uczelni bardzo istotne jest, by student ktory rozpoczyna naukę na danym kierunku był chętny i zmotywowany do studiowania tego kierunku aż do jego ukończenia. W przeciwnym razie taka osoba zajmuje niepotrzebnie miejsce innym osobom, które mogłyby lepiej wykorzystać szanse jakie daje studiowanie na uczelni w Daniii.

Motywacja do studiowania jest weryfikowana najczęściej za pomocą Listu Motywacyjnego oraz Rozmowy Kwalifikacyjnej. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY.

Wolontariat jest przez uczelnie w Danii bardzo pozytywnie postrzegany.

SWD9.png
31.png
PROCES APLIKACJI

Wyjaśniamy co robić
KROK PO KROKU

SWD3.png
DOKUMENTY

czyli CO, GDZIE i KIEDY należy przygotować

DEADLINES

Terminy których nie można przegapić

SWD10.png
CERTYFIKAT JĘZYKOWY

Jak udokumentować umiejętności językowe

2.png
SwD 2021 - 2.png