top of page
logo_edited_edited.png

STUDENCI

Studenci: Usługi

JEŻELI STUDIUJESZ JUŻ NA UCZELNI WYŻSZEJ
MASZ NASTĘPUJĄCE MOŻLIWOŚCI W DANII:

Opcja 1

PRZENIEŚ SIĘ NA PODOBNY KIERUNEK

i nie trać tego, co już masz zaliczone w Polsce ...

Pomyśl, czy nie warto przenieść się do Danii by kontynuować naukę tego samego albo podobnego kierunku na uczelni
w tym kraju. 

Jeżeli masz już zaliczone jakieś przedmioty, które powtórzą się
w Danii to jest możliwość ich przepisania za zgodą dziekana.

Dzięki temu możesz ukończyć dany kierunek i uzyskać dyplom uczelni z Danii w krótszym niż zazwyczaj czasie. 

SWD7.png

Opcja 3

ZALICZ PRZEDMIOT W CZASIE WAKACJI

by wykorzystać letni czas wolny na połączenie nauki ze zwiedzaniem i rekreacją ...

Na każdym kierunku w Polsce są przedmioty dodatkowe i fakultatywne. Tylko nie każdy wie, że przemioty te można zaliczyć na innej uczelni np. w Danii w okresie wakacyjnym.

Summer School to również dobra okazja na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, których nie zdobędziesz na swojej uczelni macierzystej. 

P 5.JPG

Opcja 2

ROZPOCZNIJ STUDIA TOP-UP

i kontynuuj naukę tego, co
masz rozpoczęte na uczelni
w Polsce ...

Kierunki Top-Up to możliwość uzyskania w Danii w ciągu 3 semestrów tytułu licencjata.

Jednak by móc być przyjętym na tego rodzaju kierunek trzeba wpierw ukończyć min. 3-4 semestry nauki na kierunku I stopnia o podobnej tematyce.

SWD2.png

Opcja 4

WYMIANA STUDENCKA 

w ramach programu ERASMUS bądź współpracy międzyuczelnianej ...

Wielu studentów z Polski przyjeżdża do Danii na 1-2 semestry w ramach wymiany studenckiej. Dzięki temu poszerzają oni swoje horyzonty myślenia i doświadczenie studiowania i pracy w międzynarodowym środowisku.

 

Jeżeli 2 uczelnie mają podpisaną umowę o współpracy programowej można też uzyskać double-diploma, czyli po zaliczeniu 2-3 sem. w Danii uzyskać dyplom ukończenia 2 uczelni jednocześnie: polskiej
i duńskiej.

SWD4.png
bottom of page