KALENDARZ MATURZYSTY

Zwróć uwagę, że terminarz aplikowania na studia w Danii w znacznym stopniu różni się od procesu aplikacji na studia w Polsce. Osoby zainteresowane studiowaniem w Danii mogą skontaktować się z nami w każdym momencie aby dowiedzieć się szczegółów na temat swoich możliwości studiowania w tym kraju.

 

WAŻNE DATY I DEADLINY:

1 luty
Otwarcie portalu OPTAGELSE

W każdej chwili możesz napisać do nas w sprawie aplikacji na studia w Danii! Jednak rejestrację w systemie Optagelse można rozpocząć dopiero od początku lutego, czyli założenie profilu, wybór kierunków oraz uczelni, a następnie dołączanie odpowiednich załączników. Pomagamy w pierwszych krokach związanych z rejestracją w systemie w oparciu o dane przesłane do nas w aplikacji na studia. Napisz do nas i dowiedz się więcej szczegółów na ten temat. Rejestracja dla studentów międzynarodowych trwa do 15 marca. Trzeba liczyć się z tym, że na początku lutego albo tuż przed 15 marca z uwagi na przeciążenia system może się czasami zawieszać.

 

koniec lutego
Oxford Online Placement Test

Dla osób, które nie posiadają certyfikatu językowego organizujemy Oxford Online Placement Test. Test ten jest organizowany we współpracy z kilkoma uczelniami w Danii, i jego cena jest zdecydowanie niższa niż cena pozostałych testów. Pod koniec lutego OOPT będzie zorganizowany w jednej ze szkół w Warszawie. Jest też możliwość indywidualnego podejścia do testu. Prosimy o kontakt w celu przystąpienia do testu bądź otrzymania więcej informacji na jego temat.

 

10 marzec
Termin rejestracji w naszym systemie

Osoby, które skontaktują się z nami do tego momentu oraz przedstawią nam swój wybór odnośnie kierunków studiów oraz uczelni w Danii – te osoby mają gwarancję, że zarejestrujemy je prawidłowo oraz na czas w systemie Optagelse wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 

15 marzec
Koniec rejestracji na portalu OPTAGELSE

Rejestracja w systemie Optagelse dla studentów międzynarodowych trwa do 15 marca. Do tego momentu należy założyć profil na tym portalu, oraz dokonać wyboru odnośnie kierunków studiów oraz uczelni. Ponadto, należy do tego czasu dołączyć wszystkie wymagane dokumenty opisane w naszej sekcji Dokumenty do Aplikacji. Pomagamy w pierwszych krokach związanych z rejestracją w systemie w oparciu o dane przesłane do nas w aplikacji na studia. Napisz do nas i dowiedz się więcej na ten temat. Trzeba liczyć się z tym, że system tuż przed 15 marca może się chwilowo zawieszać z uwagi na przeciążenia. Po 15 marca nadal jest możliwość dokonywania zmian na swoim profilu Optagelse w postaci:

  • zmiana kolejności wyboru kierunków (czyli zmiana priorytetów wyboru)

  • dołączanie brakujących dokumentów, np. certyfikat językowy, świadectwo ukończenia szkoły średniej itd.

 

15 marzec
Termin wysłania uczelniom Signature Page

Oprócz rejestracji w systemie Optagelse bardzo ważne jest, by wysłać podpisane Signature Page na każdą uczelnię, na którą się aplikuje. Dzięki Signature Page uczelnia ma dostęp do Twoich danych oraz załączników w systemie Optagelse. Wysłanie Signature Page po terminie może wyeliminować Twoje podanie z procesu rekrutacji na dany kierunek.

 

15 kwiecień
Wstępna ewaluacja podań na studia w Danii

W oparciu o informacje dostępne na Twoim profilu Optagelse uczelnie już pod koniec marca zaczną dokonywać wstępnej ewaluacji podań. W pierwszej kolejności uczelnie będą brały pod uwagę to, czy wszystkie wymagane dokumenty są załączone na profil kandydatów, oraz czy każdy kandydat spełnia podstawowe wymogi określone na dany kierunek (liczba wymaganych godzin z poszczególnych przedmiotów, certyfikat językowy, itd). Wiele uczelni posiada własną stronę internetową (portal) do komunikacji ze swoimi kandydatami na studia. Dzięki takiemu portalowi maturzyści mogą na bieżąco monitorować status swojej aplikacji na wybrany kierunek. Sprawdź dokładnie swoją skrzynkę mailową, na którą uczelnia powinna przesłać więcej informacji na ten temat.

 

pod koniec kwietnia
Zakończenie nauki w szkole średniej

Pod koniec kwietnia maturzyści kończą naukę i otrzymują Świadectwo Ukończenia Szkoły Średniej. Pamiętaj, by uzyskać jak najlepsze oceny końcowe, gdyż średnia ocen może zaważyć o Twoim przyjęciu bądź nie przyjęciu na wybrany kierunek w Danii. Zeskanowane świadectwo wraz z tłumaczeniem należy w jak najszybszym czasie dołączyć do swojego profilu na Optagelse. Napisz do nas w celu przetłumaczenia tego dokumentu na język angielski.

 

1 maj
Rozpoczęcie egzaminów maturalnych

W maju odbywają się egzaminy maturalne. W tym okresie mogą też odbyć się rozmowy kwalifikacyjne na uczelnie w Danii.

 

początek maja
Wysłanie poszczególnym kandydatom
Listu Intencyjnego

Na początku maja niektóre uczelnie wysyłają wybranym kandydatom na studia List Intencyjny.
List Intencyjny należy przyjąć bądź odrzucić. Jest na to czas do końca maja. Otrzymanie Listu Intencyjnego oznacza, że dany kandydat przeszedł rekrutację pozytywnie i uczelnia wstępnie proponuje takiej osobie miejsce na wybranym kierunku. Nie jest to jednak jednoznaczne z oficjalnym przyjęciem na studia. Niektóre uczelnie wymagają dodatkowo podpisania z nimi kontraktu oraz opłacenia wstępnych kosztów administracyjnych (legitymacja, karty itd.). Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie każda uczelnia wysyła List Intencyjny swoim kandydatom. Uzależnione jest to głównie od tego, jaka jest praktyka danej uczelni oraz ile osób na jedno miejsce aplikuje na dany kierunek.

 

czerwiec
Wyniki matur

W czerwcu maturzyści otrzymują wyniki matur (no chyba że się wydarzy jakaś katastrofa bądź strajk nauczycieli). Zeskanowane Świadectwo Dojrzałości należy w jak najszybszym czasie dołączyć do swojego profilu na Optagelse.

 

5 lipiec
Zamknięcie systemu OPTAGELSE

Wszystkie dokumenty wymagane w procesie aplikacji na studia w Danii muszą być załadowane do systemu Optagelse przed 5 lipca. Tego dnia system zostaje zamknięty i nie ma więcej możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian na swoim profilu.

 

28 lipiec
Termin oficjalnego ogłoszenia wyników
rekrutacji na studia w Danii

Do tego dnia wszystkie uczelnie w Danii muszą poinformować kandydatów na studia o swojej decyzji przyjęcia bądź braku przyjęcia na wybrany kierunek. Termin ten jest jednocześnie momentem rozpoczęcia ewentualnej rekrutacji dodatkowej na poszczególne kierunki, na których nadal będą dostępne miejsca. Lista dostępnych kierunków oraz szczegóły na temat rekrutacji dodatkowej będą dostępne na stronach internetowych uczelni (na naszej stronie Facebook również). Trzeba wziąć pod uwagę, że termin ten jest również momentem największego apogeum w poszukiwaniu akademików oraz zakwaterowania blisko uczelni.

 

1 sierpnia
Termin potwierdzenia swojego miejsca na kierunku

Osoby, które przeszły pozytywnie rekrutację na studia w Danii muszą potwierdzić swoją chęć studiowania na zaproponowanych przez uczelnie kierunkach. Brak potwierdzenia będzie jednoznaczny z odmową studiowania na zaproponowanym kierunku. W takim przypadku uczelnie mogą zaproponować miejsce innym kandydatom oczekującym na liście rezerwowej bądź biorącym udział w rekrutacji dodatkowej.

 

koniec sierpnia
Rozpoczęcie I semestru na uczelniach w Danii

Pod koniec sierpnia uczelnie w Danii organizują dla nowych studentów specjalny program orientacyjny. Na tydzień przed rozpoczęciem nauki wszystkie podstawowe informacje związane z rozpoczęciem studiowania w nowym miejscu oraz zalegalizowaniem swojego pobytu w Danii zostaną dokładnie wyjaśnione. Jest to również bardzo dobry okres do integracji z nowymi osobami oraz miejscem.
Semestr jesienny na większości uczelni w Danii rozpoczyna się na początku września.