TERMINY

Wydarzenia oraz terminy, o których trzeba pamiętać

SWD10.png
 

KALENDARZ MATURZYSTY

Zwróć uwagę, że terminarz aplikowania na studia w Danii w znacznym stopniu różni się od procesu aplikacji na studia w Polsce. Osoby zainteresowane studiowaniem w Danii mogą skontaktować się z nami w każdym momencie aby dowiedzieć się szczegółów na temat swoich możliwości studiowania w tym kraju.

kalendarz.png

WAŻNE DATY I DEADLINY:

1 LUTY


OTWARCIE PORTALU OPTAGELSE Napisać do nas w sprawie aplikacji na studia w Danii możesz w każdej chwili. Jednak dopiero od 1 lutego Twoja aplikacja zostanie zarejestrowana w specjalnym rządowym systemie aplikacji na kierunki w Danii o nazwie Optagelse. Rejestrwacja w systemie Optagelse wiążę się z założenie osobistego profilu, wyborem kierunków studiowania na odpowiedniej uczelni i z odpowiednim priorytetem, a następnie dołączaniem wymaganych dokumentów jako załączniki w formie pliku pdf. Zakładanie profilu w systemie może nie być proste zwłaszcza dla osób, które robią to po raz pierwszy. Łatwo też popełnić błąd i wybrać bądź wpisać coś niewłaściwie. Dlatego my pomagamy naszym aplikantom w założeniu profilu oraz jego właściwym wypełnieniu, w oparciu o dane przekazane do nas w formularzu aplikacyjnym. Trzeba pamiętać, że rejestracja dla studentów międzynarodowych trwa do 15 marca. Do tego czasu trzeba założyć profil, wybrać kierunki oraz załączyć podstawowe dokumenty (więcej na ten temat w sekcji dokumenty). Trzeba też liczyć się z tym, że w czasie największego zainteresowania (na początku lutego albo tuż przed 15 marca) z uwagi na przeciążenia system może się czasami zawieszać.
KONIEC LUTEGO


OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST Dla osób, które nie posiadają jeszcze certyfikatu językowego organizujemy Oxford Placement Test. Test ten jest organizowany we współpracy z kilkoma uczelniami w Danii, i jego cena jest zdecydowanie niższa niż cena pozostałych międzynarodowych testów. OPT jest zazwyczaj organizowany pod koniec lutego w jednej ze szkół w Warszawie, albo w innym mieście gdy zbierzemy odpowiednią liczbę osób zainteresowanych. Jest też możliwość indywidualnego podejścia do testu. Prosimy o kontakt w celu przystąpienia do testu bądź otrzymania więcej informacji na jego temat.
10 MARZEC


TERMIN REJESTRACJI W NASZYM SYSTEMIE Osoby, które skontaktują się z nami oraz wypełnią nasz formularz rejestracyjny przed 10 marca mają gwarancję, że prawidłowo oraz na czas zarejestrujemy ich podanie w systemie Optagelse wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Jednak nawet po 10 marca zachęcamy do kontaktu z nami w celu omówienia szans związanych z aplikacją na studia w Danii. Często kierunki inżynieryjne mają przedłużony termin aplikacji.
15 MARZEC


KONIEC REJESTRACJI NA PORTALU OPTAGELSE Rejestracja w systemie Optagelse dla studentów międzynarodowych trwa do 15 marca do godz. 12:00 w południe. Do tego momentu należy założyć profil na tym portalu, oraz dokonać wyboru odnośnie kierunków studiów oraz uczelni. Ponadto, należy do tego czasu dołączyć wszystkie wymagane dokumenty opisane w naszej sekcji Dokumenty. My pomagamy w pierwszych krokach związanych z rejestracją w systemie w oparciu o dane przesłane do nas w formularzu aplikacyjnym. Napisz do nas i dowiedz się więcej na ten temat. Trzeba liczyć się z tym, że tuż przed 15 marca system Optagelse może się chwilowo zawieszać z uwagi na przeciążenia. Po 15 marca nadal jest możliwość dokonywania następujących zmian na swoim profilu Optagelse:

  • zmiana kolejności wyboru kierunków (czyli zmiana priorytetów wyboru)
  • dołączanie brakujących dokumentów, np. certyfikat językowy, świadectwo ukończenia szkoły średniej itd.
15 MARZEC


TERMIN WYSŁANIA UCZELNIOM SIGNATURE PAGE Oprócz rejestracji w systemie Optagelse bardzo ważne jest, by wysłać podpisane Signature Page na każdą uczelnię, na którą się aplikuje. Dzięki Signature Page uczelnia ma dostęp do Twoich danych oraz załączników w systemie Optagelse. Wysłanie Signature Page po terminie może wyeliminować Twoje podanie z procesu rekrutacji na dany kierunek.
15 KWIECIEŃ


WSTĘPNA EWALUACJA PODAŃ NA STUDIA W DANII W oparciu o informacje dostępne na Twoim profilu Optagelse uczelnie już pod koniec marca zaczną dokonywać wstępnej ewaluacji podań. W pierwszej kolejności uczelnie będą brały pod uwagę to, czy wszystkie wymagane dokumenty są załączone na profil kandydatów, oraz czy każdy kandydat spełnia podstawowe wymogi określone na dany kierunek (liczba wymaganych godzin z poszczególnych przedmiotów, certyfikat językowy, itd). Wiele uczelni posiada własną stronę internetową (portal) do komunikacji ze swoimi kandydatami na studia. Dzięki takiemu portalowi maturzyści mogą na bieżąco monitorować status swojej aplikacji na wybrany kierunek. Sprawdź dokładnie swoją skrzynkę mailową, na którą uczelnia powinna przesłać więcej informacji na ten temat.
POD KONIEC KWIETNIA


ZAKOŃCZENIE NAUKI W SZKOLE ŚREDNIEJ Pod koniec kwietnia maturzyści kończą naukę i otrzymują Świadectwo Ukończenia Szkoły Średniej. Pamiętaj, by uzyskać jak najlepsze oceny końcowe, gdyż średnia ocen może zaważyć o Twoim przyjęciu bądź nie przyjęciu na wybrany kierunek w Danii. Zeskanowane świadectwo wraz z tłumaczeniem należy w jak najszybszym czasie dołączyć do swojego profilu na Optagelse. Napisz do nas w celu przetłumaczenia tego dokumentu na język angielski. Tłumaczenie dokumentów jest darmowe dla osób aplikujących z nami na studia w Danii.
1 MAJ


ROZPOCZĘCIE EGZAMINÓW MATURALNYCH W maju odbywają się egzaminy maturalne. W tym okresie mogą też odbyć się rozmowy kwalifikacyjne na uczelnie w Danii.
POCZĄTEK MAJA


WYSYŁANIE POSZCZEGÓLNYM KANDYDATOM LISTU INTENCYJNEGO Na początku maja niektóre uczelnie wysyłają wybranym kandydatom na studia List Intencyjny. List ten zazwyczaj wysyłany jest do kandydatów, którzy wybrali dany kierunek z priorytetem 1. List Intencyjny należy przyjąć bądź odrzucić. Jest na to czas do końca maja. Otrzymanie Listu Intencyjnego oznacza, że dany kandydat przeszedł rekrutację pozytywnie i uczelnia wstępnie proponuje takiej osobie miejsce na wybranym kierunku. Nie jest to jednak jednoznaczne z oficjalnym przyjęciem na studia. Niektóre uczelnie wymagają dodatkowo podpisania kontraktu oraz opłacenia wstępnych kosztów administracyjnych (legitymacja, karty itd.). Trzeba mieć na uwadze, że nie każda uczelnia wysyła List Intencyjny swoim kandydatom. Uzależnione jest to głównie od tego, jaka jest praktyka danej uczelni oraz ile osób na jedno miejsce aplikuje na dany kierunek. Nie otrzymanie Listu Intencyjnego nie jest jednoznaczne z brakiem możliwości przyjęcia na kierunki w Danii.
CZERWIEC


WYNIKI MATUR W czerwcu maturzyści otrzymują wyniki matur (no chyba że się wydarzy jakaś katastrofa bądź strajk nauczycieli). Zeskanowane Świadectwo Dojrzałości należy w jak najszybszym czasie dołączyć do swojego profilu na Optagelse. Jeżeli nie zdążysz otrzymać Świadectwa Dojrzałości przed 5 lipca, należy o tym fakcie poinformować uczelnie, na które aplikujesz, gdyż system Optagelse jest dostępny tylko do 5 lipca.
5 LIPIEC


ZAMKNIĘCIE SYSTEMU OPTAGELSE Wszystkie dokumenty wymagane w procesie aplikacji na studia w Danii muszą być załadowane do systemu Optagelse przed 5 lipca. 5 lipca o godz. 12:00 w południe system zostaje zamknięty i nie ma więcej możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian na swoim profilu.
28 LIPIEC


TERMIN OFICJALNEGO OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI NA STUDIA W DANII Do 28 lipca wszystkie uczelnie w Danii muszą poinformować kandydatów na studia o swojej decyzji przyjęcia bądź braku przyjęcia na wybrany kierunek. Termin ten jest jednocześnie momentem rozpoczęcia ewentualnej rekrutacji dodatkowej na poszczególne kierunki, na których nadal będą dostępne miejsca. Lista dostępnych kierunków oraz szczegóły na temat rekrutacji dodatkowej będą dostępne na stronach internetowych uczelni (jak i na naszej stronie Facebook). Trzeba wziąć pod uwagę, że termin ten jest również momentem największego apogeum w poszukiwaniu akademików oraz zakwaterowania blisko uczelni.
1 SIERPNIA


TERMIN POTWIERDZENIA SWOJEGO MIEJSCA NA KIERUNKU Osoby, które przeszły pozytywnie rekrutację na studia w Danii muszą potwierdzić swoją chęć studiowania na zaproponowanych przez uczelnie kierunkach. Brak potwierdzenia będzie jednoznaczny z odmową studiowania na zaproponowanym kierunku. W takim przypadku uczelnie mogą zaproponować miejsce innym kandydatom oczekującym na liście rezerwowej bądź biorącym udział w rekrutacji dodatkowej.
KONIEC SIERPNIA


ROZPOCZĘCIE I SEMESTRU NA UCZELNIACH W DANII Pod koniec sierpnia (albo w niektórych przypadkach na początku września) uczelnie w Danii rozpoczynają semestr jesienny (czyli 1. semestr). Jednak tuż przed rozpoczęciem semestru uczelnie organizują dla nowych studentów specjalny "welcome" program orientacyjno-integracyjny. Mniej więcej na tydzień przed rozpoczęciem nauki osobom uczestniczącym w programie "welcome" zostaną wyjaśnione wszystkie podstawowe informacje związane z rozpoczęciem studiowania w nowym miejscu oraz zalegalizowaniem swojego pobytu w Danii. Jest to również bardzo dobry moment do integracji z nowymi osobami oraz zapoznaniem z nowym miejscem.

PROCES APLIKACJI

Wyjaśniamy co robić
KROK PO KROKU

SWD2.png
DOKUMENTY

CO, GDZIE i KIEDY należy przygotować

2.png
CERTYFIKAT JĘZYKOWY

Jak udokumentować umiejętności językowe

SwD 2021 - 2.png