SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Zestaw najważniejszych oraz najbardziej praktycznych informacji na temat systemu edukacji w Danii. 

 

Z uwagi na to, że często zadajecie nam dużo pytań odnośnie systemu edukacji w Danii, postanowiliśmy przygotować zestaw najważniejszych oraz najbardziej praktycznych informacji na ten temat, co jednocześnie stanowi odpowiedź na najczęściej zadawane nam pytania.

ZASADY OGÓLNE

 • studiowanie na każdej uczelni w Danii jest darmowe dla wszystkich obywateli UE, dlatego nie ma tam typowo polskiego podziału na uczelnie państwowe (darmowe) i prywatne (płatne)

 • w Danii nie ma studiowania zaocznego ani wieczorowego (z bardzo niewielkimi wyjątkami), kierunki oferowane na stronach internetowych uczelni to kierunki dzienne, gdzie nauka prowadzona jest zazwyczaj codziennie od poniedziałku do piątku

 • bardzo duża liczba kierunków 1. stopnia (bachelor, ap degree, top-up) oraz zdecydowana większość kierunków 2. stopnia (master) prowadzi naukę w języku angielskim, co przyciąga na uczelnie w Danii wielu międzynarodowych studentów oraz nauczycieli z całego świata 

 • na kierunkach w Danii nie ma sztucznego podziału na wykłady i ćwiczenia; każdy przedmiot łączy w sobie elementy przedstawienia tematu przez prowadzącego oraz praktycznej pracy nad nim w postaci pracy w grupie, prezentacji, dyskusji itd.; 

 • duńskie uczelnie nie udzielają stypendiów naukowych; jest natomiast dostępne stypendium socjalne (SU) dostępne dla wszystkich studentów bez względu na wyniki w nauce (trzeba jednak spełnić inne wymogi, o czym będzie mowa poniżej) 

 

NAUKA

EGZAMINATORÓW JEST ZAWSZE DWÓCH


Poziom nauki na uczelniach w Polsce jest bardzo zróżnicowany. W jednym mieście mogą być uczelnie, na których stosunkowo łatwo uzyskuje się dobre oceny (i dzięki temu stypendium naukowe) oraz uczelnie, na których student może nie zdać egzaminu z nie do końca zrozumiałych powodów. Wszystko to jest wynikiem tego, że ocena z przedmiotu jest w 100 % uzależniona od woli prowadzącego a niekoniecznie od wyników pracy bądź przygotowania danego studenta. Niestety taki mechanizm prowadzi też często do wielu nadużyć i subiektywizmu w ocenianiu, gdyż brakuje w procesie czynnika obiektywizmu. W Danii bez względu na rodzaj każdy egzamin oceniany jest przez 2 osoby. Jednym egzaminatorem jest nasz nauczyciel przedmiotu. Drugim egzaminatorem jest inna osoba posiadająca wiedzę z zakresu danego przedmiotu. Jest liczba przedmiotów, które musza posiadać egzaminatora zewnętrznego, czyli osobę spoza szkoły. W takim przypadku może być to osoba/specjalista pracujący na co dzień w firmie, bądź nauczyciel tego samego przedmiotu z innej szkoły (często konkurencyjnej). Ocena wystawiona przez 2 osoby ma większe szanse by być obiektywna, niż ocena wystawione tylko przez jedną osobę. Egzaminatorzy często konsultują ze sobą wyniki przygotowania danego studenta i w większości przypadków ich zdania są podobne. W przypadku zaistnienia dużej rozbieżność między egzaminatorami w ocenie opinii, decydujące zdanie ma ten egzaminator, który nie jest naszym nauczycielem. Dzięki takiemu systemowi oceniania poziom nauczania w Danii jest bardziej ujednolicony, gdyż konkurencyjne uczelnie dosłownie „patrzą sobie na ręce” i same mogą ocenić poziom jaki reprezentują studenci w poszczególnych miejscach.
EGZAMIN A ŻYCIE CODZIENNE


Rzadko się zdarza w życiu codziennym, byśmy musieli recytować różnego rodzaju teorie z pamięci bądź rozwiązywali sztucznie stworzone problemy czy zadania. Dlatego uczelnie w Danii zdały sobie sprawę z faktu, że tego typu sprawdzanie wiedzy studentów w małym stopniu przygotuje ich do późniejszego radzenia sobie z problemami w prawdziwym życiu zawodowym. Postanowiono zmienić system egzaminowania, by stworzyć egzaminy jak najbliższe sytuacjom i problemom, z jakimi studenci będą musieli się zmierzyć w swoich późniejszych pracach.

EGZAMINY

Jak wyglądają egzaminy w Polsce sami wiecie (zakuj, zdaj, zapomnij). Postanowiliśmy przedstawić informację o tym, o czym możecie nie wiedzieć, czyli jak wyglądają egzaminy na uczelniach w Danii.

EGZAMINATORÓW JEST ZAWSZE DWÓCH


Poziom nauki na uczelniach w Polsce jest bardzo zróżnicowany. W jednym mieście mogą być uczelnie, na których stosunkowo łatwo uzyskuje się dobre oceny (i dzięki temu stypendium naukowe) oraz uczelnie, na których student może nie zdać egzaminu z nie do końca zrozumiałych powodów. Wszystko to jest wynikiem tego, że ocena z przedmiotu jest w 100 % uzależniona od woli prowadzącego a niekoniecznie od wyników pracy bądź przygotowania danego studenta. Niestety taki mechanizm prowadzi też często do wielu nadużyć i subiektywizmu w ocenianiu, gdyż brakuje w procesie czynnika obiektywizmu. W Danii bez względu na rodzaj każdy egzamin oceniany jest przez 2 osoby. Jednym egzaminatorem jest nasz nauczyciel przedmiotu. Drugim egzaminatorem jest inna osoba posiadająca wiedzę z zakresu danego przedmiotu. Jest liczba przedmiotów, które musza posiadać egzaminatora zewnętrznego, czyli osobę spoza szkoły. W takim przypadku może być to osoba/specjalista pracujący na co dzień w firmie, bądź nauczyciel tego samego przedmiotu z innej szkoły (często konkurencyjnej). Ocena wystawiona przez 2 osoby ma większe szanse by być obiektywna, niż ocena wystawione tylko przez jedną osobę. Egzaminatorzy często konsultują ze sobą wyniki przygotowania danego studenta i w większości przypadków ich zdania są podobne. W przypadku zaistnienia dużej rozbieżność między egzaminatorami w ocenie opinii, decydujące zdanie ma ten egzaminator, który nie jest naszym nauczycielem. Dzięki takiemu systemowi oceniania poziom nauczania w Danii jest bardziej ujednolicony, gdyż konkurencyjne uczelnie dosłownie „patrzą sobie na ręce” i same mogą ocenić poziom jaki reprezentują studenci w poszczególnych miejscach.
EGZAMIN A ŻYCIE CODZIENNE


Rzadko się zdarza w życiu codziennym, byśmy musieli recytować różnego rodzaju teorie z pamięci bądź rozwiązywali sztucznie stworzone problemy czy zadania. Dlatego uczelnie w Danii zdały sobie sprawę z faktu, że tego typu sprawdzanie wiedzy studentów w małym stopniu przygotuje ich do późniejszego radzenia sobie z problemami w prawdziwym życiu zawodowym. Postanowiono zmienić system egzaminowania, by stworzyć egzaminy jak najbliższe sytuacjom i problemom, z jakimi studenci będą musieli się zmierzyć w swoich późniejszych pracach.

PRZYKŁADY EGZAMINÓW:

EGZAMINATORÓW JEST ZAWSZE DWÓCH


Poziom nauki na uczelniach w Polsce jest bardzo zróżnicowany. W jednym mieście mogą być uczelnie, na których stosunkowo łatwo uzyskuje się dobre oceny (i dzięki temu stypendium naukowe) oraz uczelnie, na których student może nie zdać egzaminu z nie do końca zrozumiałych powodów. Wszystko to jest wynikiem tego, że ocena z przedmiotu jest w 100 % uzależniona od woli prowadzącego a niekoniecznie od wyników pracy bądź przygotowania danego studenta. Niestety taki mechanizm prowadzi też często do wielu nadużyć i subiektywizmu w ocenianiu, gdyż brakuje w procesie czynnika obiektywizmu. W Danii bez względu na rodzaj każdy egzamin oceniany jest przez 2 osoby. Jednym egzaminatorem jest nasz nauczyciel przedmiotu. Drugim egzaminatorem jest inna osoba posiadająca wiedzę z zakresu danego przedmiotu. Jest liczba przedmiotów, które musza posiadać egzaminatora zewnętrznego, czyli osobę spoza szkoły. W takim przypadku może być to osoba/specjalista pracujący na co dzień w firmie, bądź nauczyciel tego samego przedmiotu z innej szkoły (często konkurencyjnej). Ocena wystawiona przez 2 osoby ma większe szanse by być obiektywna, niż ocena wystawione tylko przez jedną osobę. Egzaminatorzy często konsultują ze sobą wyniki przygotowania danego studenta i w większości przypadków ich zdania są podobne. W przypadku zaistnienia dużej rozbieżność między egzaminatorami w ocenie opinii, decydujące zdanie ma ten egzaminator, który nie jest naszym nauczycielem. Dzięki takiemu systemowi oceniania poziom nauczania w Danii jest bardziej ujednolicony, gdyż konkurencyjne uczelnie dosłownie „patrzą sobie na ręce” i same mogą ocenić poziom jaki reprezentują studenci w poszczególnych miejscach.
EGZAMIN A ŻYCIE CODZIENNE


Rzadko się zdarza w życiu codziennym, byśmy musieli recytować różnego rodzaju teorie z pamięci bądź rozwiązywali sztucznie stworzone problemy czy zadania. Dlatego uczelnie w Danii zdały sobie sprawę z faktu, że tego typu sprawdzanie wiedzy studentów w małym stopniu przygotuje ich do późniejszego radzenia sobie z problemami w prawdziwym życiu zawodowym. Postanowiono zmienić system egzaminowania, by stworzyć egzaminy jak najbliższe sytuacjom i problemom, z jakimi studenci będą musieli się zmierzyć w swoich późniejszych pracach.

 
 

OCENY

Oceny w Danii mogą z początku wydawać się inne niż w Polsce, jednak prawie każda ocena ma swój odpowiednik w polskim systemie:

 

OCENA W PL - OCENA W DK   

 • 6 - 12 

 • 5 - 10

 • 4 - 7

 • 3 - 4

 • 2 - 02

 •  1 - 00 albo -3

-3 – ocena niezaliczona, student nic nie przedstawił i musi powtarzać przedmiot 

00 – ocena niezaliczona, student przedstawił niewystarczające wyniki ale może przystąpić do egzaminu poprawkowego

12 – uzyskanie tej oceny nie jest proste, gdyż stosowana jest ona jak 5+ albo 6 w polskim systemie

 

Jedyny problem może stanowić przetransportowanie ocen duńskich na oceny stosowane przez szkolnictwo wyższe w Polsce, gdzie nie istnieją takie oceny jak 1 czy 6

OCENA W PL (studia) - OCENA W DK    

 •    5 - 12

 • 4.5 - 10

 •    4 - 7

 • 3.5 - 4

 •    3 - 02

 •    2 - 00 albo -3

 

UNIVERSITY, COLLEGE, ACADEMY

UNIVERSITY


Główny zadaniem uniwersytetów jest prowadzenie badań naukowych, a dopiero w drugiej kolejności jest kształcenie studentów. Wykładowcy na uniwersytetach mają wysokie stopnie naukowe, które są wynikiem ich pracy i osiągnięć naukowych. Każdy wykładowca na uniwersytecie jest zatrudniony w celu prowadzenia określonych badań naukowych, nauczanie prowadzą tylko jako dodatkowe zajęcie. Nauka na uniwersytecie prowadzona jest bardziej w sposób naukowy. Mniej czasu przeznacza się na aspekty praktyczne. Studia licencjackie trwają zazwyczaj 3 lata (6 semestrów). Studia magisterskie trwają 2 lata.
UNIVERSITY COLLEGE


Głównym zadaniem University College jest prowadzenie kształcenia na poziomie wyższym, ze szczególnym naciskiem na kształcenie w danym zawodzie. Badania naukowe prowadzone są na University College w mniejszej skali. Z tego powodu wykładowcy na University College muszą być specjalistami w swojej branży, ale nie muszą posiadać wysokich tytułów naukowych. Oznacza to, że wykładowcy zatrudnieni są głównie w celu nauczania studentów, muszą mieć min. stopień magistra, ale najważniejsze jest by mieli wieloletnie doświadczenie zawodowe pracując wcześniej w specjalistycznych firmach. Często osoby zajmujące kierownicze stanowiska w firmach zostają następnie nauczycielami na University Collage w formie pełnego etatu albo jako praca dodatkowa do etatu w firmie. Nauka na University College prowadzona jest najczęściej w oparciu o praktyczne podejście do teorii. Ważne jest, by studenci mieli bliski kontakt z nauczycielem, dlatego klasy posiadają nie więcej niż 30 studentów w trakcie zajęć. Szkoła stara się w jak największym stopniu przygotować studentów do późniejszej pracy w zawodzie. By uzyskać dyplom ukończenia szkoły wymagane jest, by student odbył 5 miesięczne praktyki w firmie w trakcie nauki. Studia licencjackie trwają min. 3,5 roku (7 semestrów w tym 5 miesięcy praktyk). Studia magisterskie prowadzone są we współpracy z uniwersytetami, gdzie jeden semestr student odbywa na uniwersytecie, 1 semestr na University College, a na koniec student sam wybiera gdzie chce odbyć swój ostatni semestr i napisać prace magisterską. University College prowadzą też kierunki AP degree + Top-Up.
BUSINESS ACADEMY


Akademie, podobnie jak University College, nastawiają się głównie na kształcenie studentów na poziomie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do zawodu. Akademie nie muszą prowadzić badań naukowych. Dlatego kadra nauczycielska powinna posiadać doświadczenie w danej profesji, nie musi mieć dokonań naukowych. Studia licencjackie trwają min. 3,5 roku (7 semestrów w tym 5 miesięcy praktyk). Akademie nie prowadzą studiów magisterskich. Akademie prowadzą też kierunki AP degree + Top-Up.

 

AP DEGREE & TOP-UP

Jeszcze kilkanaście lat temu studia magisterskie w Polsce były jednolite i trwały 5 lat. Ze względu na wstąpienie kolejnych państw do UE posiadających różne systemy szkolnictwa, postanowiono ujednolicić pewne rzeczy w Europie tak, by dyplom ukończenia uczelni w jednym kraju był na równi respektowany w pozostałych krajach UE i nie tylko. 

 

Z tego powodu powstał system ETCS oraz podzielono studia magisterskie na: 3 letnie studia licencjackie bądź 3,5 letnie inżynierskie + 2 letnie studia magisterskie. 

 

W Danii studia licencjackie/inżynierskie w niektórych przypadkach też zostały podzielone i mogą być albo jednolite, albo podzielona na 2 etapy. Pierwszy etap to studia AP degree, a następny etap to studia Top-Up. 

 

Ten system istnieje tylko w krajach skandynawskich i niestety dyplom AP degree nie jest rozpoznawalny w pozostałych krajach. By uzyskać tytuł licencjata/inżyniera (bachelor) należy oprócz 2 letnich studiów AP degree zrobić dodatkowo 1,5 letnie studia Top-Up. W rezultacie studia jednolite trwają tyle samo czasu co studia AP degree + Top-Up. Jedyną różnicą jest to, że posiadając po 2 latach dyplom AP degree można zmienić uczelnię i kontynuować naukę na innej uczelni w Danii. 

 
 

STYPENDIUM SOCJALNE SU

Kilka lat temu Dania została zmuszona do zmiany swoich przepisów odnośnie stypendiów socjalnych dla osób uczących się na uczelniach wyższych. Wcześniej stypendium było dostępne tylko dla obywateli Danii. W chwili obecnej każdy obywatel UE studiujący na uczelni w Danii może podobnie jak Duńczycy ubiegać się o stypendium socjalne, spełniając jednak jeden z następujących warunków:

 

 • posiadanie pracy na terytorium Danii umożliwiającej przepracowanie min. 10-12 godzin tygodniowo

 • mieszkanie na terytorium Danii przez co najmniej 5 lat 

 • przepracowanie min. 2 lat na pełen etat w firmie zarejestrowanej w Danii 

 

Przepisu co roku zmieniają się, dlatego należy samemu sprawdzić dokładne wytyczne odnośnie przyznawania SU na ten rok. Jednak spełniając jeden z powyższych wymogów można ubiegać się o stypendium socjalne na czas studiowania, które miesięcznie wynosi ok. 6000 dkk. Trzeba też pamiętać, że są to dodatkowe pieniądze, jakie otrzymujemy poza zarobioną wypłatą.  

 
 

ZAKWATEROWANIE

W Danii uczelnie nie mogą prowadzić akademików, a jedynie pośredniczą w kontakcie z organizacjami, które zarządzają akademikami. Standard akademików w Danii jest nieporównywalnie lepszy niż standardem akademików w Polsce, co niestety przekłada się też na wyższą cenę. 

 

Chcąc studiować w dużym mieście jak Kopenhaga czy Aarhus trzeba być świadomym tego, że znalezienie dobrego albo jakiegokolwiek zakwaterowanie studenckiego w takich miastach jest bardzo trudne. Ponadto cena zakwaterowania może być o wiele wyższa niż w mniejszych miastach. 

 

Istnieją organizacje zajmujące się wynajmem akademików (studenhousing). Najlepiej zapisać się do takiej organizacji z jak największym wyprzedzeniem, gdyż by otrzymać propozycję mieszkania można czekać w kolejce nawet kilka miesięcy. Najłatwiej i najczęściej otrzymuje się propozycje pokoi ulokowanych w dość niedogodnych miejscach do mieszkania - albo daleko od uczelni albo nawet od samego centrum. Dzieje się tak dlatego, że najlepsze propozycje zakwaterowania rozchodzą się bardzo szybko, i niejedna osoba czeka miesiącami na wypatrzone przez siebie miejsce. 

AKADEMIK – POZYTYWNE STRONY:

POKOJE SĄ UMEBLOWANE


Wynajmując prywatne mieszkanie na własną rękę standardem jest, że będzie ono puste. Jedyne meble na jakie można liczyć to zabudowa kuchenna. Pokój w akademiku będzie miał na pewno łóżko, biurko z krzesłem oraz szafę. W kuchni oczywiście będą odpowiednie sprzęty, stół i krzesła. Standardem też bywa nowa pościel oraz kołdra z poduszką, choć z tym to bywa różnie w zależności od miasta.
W 99% PRZYPADKÓW POKOJE SĄ POJEDYNCZE


W przeciwieństwie do polskich akademików, gdzie pokoje często bywają 2-3 a nawet 4 osobowe, w Danii standardem jest posiadanie osobistego pokoju dla siebie. Nie oznacza to jednak, że mieszkania akademickie nie posiadają części wspólnych. W zależności od budynku zdarza, że trzeba dzielić wraz ze współlokatorami na mieszkaniu / albo na piętrze, takie rzeczy jak: kuchnia, pralnia, łazienka, wc, itd. Im nowszy akademik tym części wspólnych jest mniej.
POKÓJ MA PODŁĄCZENIE DO INTERNETU


Podpisanie umowy z dostawcą internetu nie jest możliwe bez formalnego zalegalizowania swojego pobytu w Danii (czyli otrzymania CPR). Ponadto, fizyczne podłączenie internetu może trwać nawet do kilku tygodni. Wybierając akademik posiada się takie udogodnienie, że internet będzie tam dostępny (Wi-Fi) już od pierwszego dnia
KAUCJA ZA POKÓJ W AKADEMIKU JEST STOSUNKOWO NISKA


Wynajmując mieszkanie na wolnym rynku trzeba się liczyć z dość wysoką sumą pieniędzy, jaką trzeba wydać na samym początku. Dla przykładu czynsz za 3-pokojowe mieszkanie w Aarhus może wynosić nawet 10 000 DKK miesięcznie - co wcale nie jest wysoką stawką. Standardem jest, że kaucja (czyli depozyt zwrotny) będzie równy wartości 3-miesięcznego czynszu, czyli w tym przypadku będzie to 30 000 DKK. W momencie podpisania kontraktu trzeba przekazać właścicielowi depozyt wraz z czynszem za 1szy miesiąc, czyli 40 000 DKK. Jak na pierwsze dni są to dość duże opłaty nawet gdyby takie mieszkanie było wynajmowane przez kilka osób. Ponadto trzeba pamiętać, że kolejne wydatki pokryje umeblowanie mieszkanie, gdyż na początku będzie ono kompletnie puste. W Kopenhadze podobne stawki są jeszcze wyższe, a standard mieszkań gorszy. Na szczęście opłaty wstępne w akademikach są o wiele bardziej przystępne i jest pewność, że nie ma się do czynienia z jakimś oszustem.
W AKADEMIKACH MIESZKA MNÓSTWO STUDENTÓW


Jedną z najbardziej przydatnych cech akademików jest to, że mieszkają w nich sami studenci. Dzięki temu można poznać i zintegrować się z osobami w podobnym wieku z całego świata. Otoczenie akademickie jest dość przydatne również z naukowego punktu widzenia, zwłaszcza w takcie sesji egzaminacyjnej. Dzięki poznaniu wielu osób łatwiej jest też znaleźć kogoś, kto zechciałby ewentualnie przeprowadzić się w późniejszej perspektywie na wspólne mieszkanie.
AKADEMIKI MAJĄ DOBRY STANDARD


Nie da się zaprzeczyć, że Dania inwestuje dużo pieniędzy w budowle akademickie. Dzięki temu wiele akademików jest bardzo nowoczesnych i usytuowanych w nowym budownictwie. Pokój w akademiku w Danii z pewnością będzie miał lepszy standard niż pokój w typowym akademiku w Polsce, nawet świeżo wyremontowany.

AKADEMIK – NEGATYWNE STRONY:

AKADEMIK MOŻE BYĆ DROGI W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE CZASU


Z uwagi na to, że w akademiku można zameldować tylko 1 osobę na pokój, w zależności od miasta dłuższe zamieszkiwanie w akademiku może nie być najtańszą dostępną opcją zakwaterowania. Jeżeli jest się w związku, albo zna się kilka osób które chciałyby razem zamieszkać, najlepiej w takim wypadku wynająć mieszkanie na wolnym rynku albo w spółdzielni. Dzięki temu można wtedy dzielić wszystkie koszta na ilość osób zamieszkujących na mieszkaniu bez względu na liczbę pokoi. Konsekwentnie, dzielenie swojego pokoju z inną osobą zmniejszy automatycznie wysokość miesięcznych opłat. Można też znaleźć pokój podnajmowany przez osobę, która już wynajęła mieszkanie na siebie. Jest to najłatwiejsza i najbardziej optymalna opcja wynajmu. Jednak zasady podnajmu mogą się różnić od standardowego kontraktu na wynajem mieszkania. Np. w podnajmowanym pokoju okres wypowiedzenia może wynosić 1 miesiąc albo nawet tylko 2 tygodnie.
BRAK MOŻLIWOŚCI WYBORU WSPÓŁLOKATORÓW


Co prawda coraz więcej akademików idzie z duchem czasu i daje możliwość rezerwacji konkretnych pokojów online. Jednak często zdarza się, że nie wiemy kto z nami będzie zamieszkiwać w jednym mieszkaniu akademickim. W takim przypadku może zawiązać się przyjaźń z nowo poznaną osobą. Albo wręcz przeciwnie, może zaistnieć wiele nieporozumień spowodowanych różnicą charakterów i kultur.
NIEDOGODNA LOKALIZACJA


Nie wszystkie budynki akademików znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Oczywiście największy popyt jest na pokoje w akademikach w najbardziej dogodnych lokalizacjach (blisko centrum miasta bądź blisko uczelni). Konsekwentnie, najprościej jest dostać pokój w akademiku, w którym najmniej osób chce mieszkać.
DŁUGI OKRES OCZEKIWANIA NA POKÓJ


Tak jak było to już wcześniej wspomniane, akademiki w najbardziej pożądanych lokalizacjach mają największe zapotrzebowanie. Dlatego lista osób oczekujących na pokój w takim akademiku może być długa. Wiele osób rezerwuje pokój w takich akademikach z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Wpisanie się na listę oczekujących w większości przypadków nic nie kosztuje ponieważ propozycję otrzymania konkretnego pokoju otrzymuje jednocześnie kilka osób, a pokój zostaje przyznany tej osoba, która najszybciej odpowie i ma najwyższe miejsce na liście.
I NA KONIEC WAŻNA RADA!


Nie sugerujcie się bardzo opiniami studentów na temat danych akademików publikowane często na forach bądź w mediach społecznościowych. Wiele miejsc jest po prostu "under-rated". Zasadniczo łatwiej przychodzi studentom krytykowanie niż chwalenie, a nieporozumienia wynikają często z powodu różnic kulturowych oraz nieznajomości duńskich zasad. Dla przykładu: wiele osób może narzekać, że nie otrzymało swojego depozytu z powrotem w całości. Jednak osoby te nie przyznają się często do tego, że często po prostu nie posprzątały wcześniej dokładnie swojego pokoju czy mieszkania przed room-check inspekcją.

MIEJSCA POLECANE PRZEZ NAS: