WYMAGANE 

DOKUMENTY

Główna różnica pomiędzy aplikacją na studia w Polsce,
a w Danii występuje w wymaganych dokumentach oraz terminie i miejscu ich składania.

Oto lista dokumentów najczęściej wymaganych przez duńskie uczelnie:

WYKAZ GODZIN WRAZ Z WYPISEM OCEN


Każdy kierunek w Danii ma odgórnie narzucone wymogi odnośnie poziomu nauki poszczególnych przedmiotów w szkole średniej. Poziom ten mierzony jest na podstawie liczby godzin jaki dany przedmiot był uczony w ciągu 3-letniego toku nauczania. Konsekwentnie, jednym z pierwszych dokumentów, na który komisja rekrutacyjna zwróci uwagę będzie formularz Wykazu Godzin przedstawiający ilość godzin jakie kandydat na studia miał uczone w toku nauki w szkole średniej z poszczególnych przedmiotów wraz z ocenami (bądź ocenami na półrocze jeżeli nie ma jeszcze ocen końcowych). Odpowiedni formularz wraz z instrukcją na temat jego prawidłowego wypełnienia prześlemy osobom, które wypełnią nasze Podanie na Studia w Danii. Wypełniony formularz będzie musiał być oficjalnie potwierdzony przez dyrekcję szkoły, do której uczęszczasz. Brak wymaganej liczby godzin z poszczególnych przedmiotów automatycznie zdyskwalifikuje kandydata na dany kierunek. Jedyną możliwością „obejścia” tego wymogu jest przedstawienie dodatkowych kwalifikacji (jak np. doświadczenie zawodowe) w dziedzinie, której dotyczy dany przedmiot. Napisz do nas i dowiedz się więcej na ten temat.Ten dokument należy dołączyć do swojego profilu przed 15 marca.
OPIS ZAGADNIEŃ Z MATEMATYKI


Osoby aplikujące na kierunki ściśle techniczne muszą się liczyć z tym, że niektóre duńskie uczelnie wymagają dodatkowego zaświadczenia opisującego precyzyjnie, które dziedziny matematyki były uczone w toku nauki w szkole średniej. Dzięki temu uczelnia będzie mogła zweryfikować na jak wysokim poziome jest wiedza matematyczna kandydata na wybrany kierunek. Odpowiedni formularz wraz z instrukcją na temat jego prawidłowego wypełnienia prześlemy osobom, które wypełnią nasze Podanie na Studia w Danii. Wypełniony formularz będzie musiał być oficjalnie potwierdzony przez dyrekcję szkoły, do której uczęszczasz. Dla wybranych kandydatów, którzy nie osiągnęli wymaganego poziomu wiedzy z matematyki, uczelnia organizuje w okresie letnim 2 tygodniowy kurs doszkalający. Ten dokument należy dołączyć do swojego profilu przed 15 marca.
DOKUMENT TOŻSAMOŚCI


Zeskanuj swój dowód osobisty bądź paszport (najlepiej zapisując go w formie pliku pdf) by można było go łatwo dołączyć do Twojego podania na studia w Danii. Ten dokument należy dołączyć do swojego profilu przed 15 marca.
LIST MOTYWACYJNY


Duże zmotywowanie kandydata do studiowania danego kierunku w Danii może być dodatkowo punktowane w tracie rekrutacji. Motywację do studiowania uczelnia można zweryfikować m.in. za pomocą Listu Motywacyjnego. Typowy List Motywacyjny składa się z 3 części:

  • Na wstępie pisze się główne powody dla których wybrało się ten a nie inny kierunek oraz co skłoniło Cię do wyjazdu na studia do innego kraju tj. Dania.
  • W rozwinięciu powinno się uzasadnić, dlaczego Ty jesteś odpowiednim kandydatem na wybrany kierunek, poprzez wymienienie swoich umiejętności i kwalifikacji.
  • Na zakończenie przekonaj uczelnię, dlaczego właśnie Ty powinieneś być przyjęty na te studia. Napisz czym się wyróżniasz spośród innych kandydatów, przedstaw swoje zainteresowania itd.
Pamiętaj żeby być pozytywnym i przekonującym w tym co piszesz. Przed wysłaniem Listu Motywacyjnego najlepiej daj go do przeczytania innej, najlepiej kompetentnej osobie, w celu zredagowania i poprawienia ewentualnych błędów czy literówek. List Motywacyjny powinien być oczywiście napisany w języku angielskim. Ten dokument należy dołączyć do swojego profilu przed 15 marca.
REFERENCJE


Poproś kogoś obiektywnego aby wystawił Ci Referencje. Referencje muszą być napisane w języku angielskim. Najlepiej, aby Referencje wystawił ktoś, kto Cię zna jako ucznia lub studenta, ale możesz też przedstawić Referencje od pracodawcy bądź trenera. Referencji nie mogą Ci napisać koledzy lub bliscy, ponieważ powinny one ukazywać neutralny punkt widzenia. Referencje powinny być napisane na komputerze. Pamiętaj, by zawrzeć w dokumencie dane kontaktowe osoby je wystawiającej oraz własnoręczny podpis tej osoby. Ten dokument należy dołączyć do swojego profilu przed 15 marca
CERTYFIKAT JĘZYKOWY


Musisz udokumentować w oficjalny sposób swój poziom znajomości języka angielskiego. Każda uczelnia publikuje na swojej stronie internetowej listę akceptowalnych certyfikatów wraz z poziomem zdawalności. Poziom zdawalności może być zróżnicowany w zależności od kierunku. Matura z języka angielskiego w większości przypadków nie jest wystarczającym potwierdzeniem umiejętności językowych. Możesz również wziąć udział w naszym teście językowym organizowanym we współpracy z poszczególnymi uczelniami w Danii. Certyfikat językowy można załączyć do swojego profilu po 15 marca. Należy jednak wcześniej poinformować o tym fakcie uczelnie, na które aplikujesz. Więcej na temat testów językowych przeczytasz
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ


Maturzyści otrzymują Świadectwo Ukończenia Szkoły Średniej pod koniec kwietnia. Świadectwo należy niezwłocznie dołączyć do swojego profilu wraz z tłumaczeniem. Napisz do nas w celu przetłumaczenia tego dokumentu na język angielski. Do momentu otrzymania tego świadectwa duńskie uczelnie będą opierały informacje o Twoich nauce w szkole średniej na podstawie Wypisu Ocen oraz Wykazu Godzin dostarczonych we wcześniejszym okresie. Ten dokument należy dołączyć do swojego profilu wraz z tłumaczeniem w jak najszybszym czasie, przed 5 lipca.
ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI


Pamiętaj, że duńskie uczenie nie będą brały pod uwagę wyników jakie otrzymasz z polskiego egzaminu maturalnego, ani jakie przedmioty wybierzesz do zdawania i na jakim poziomie. Ten dokument to tylko formalność, by móc iść na studia. Jednak ten dokument również należy dołączyć do swojego profilu przed 5 lipca.

Sprawdź czy masz przygotowane już wszystko!