WYMAGANE
DOKUMENTY

Główna różnica pomiędzy aplikacją na studia w Polsce,
a w Danii występuje w wymaganych dokumentach oraz terminie i miejscu ich składania.

SWD3.png

Lista najczęściej wymaganych dokumentów:

WYKAZ GODZIN WRAZ Z WYPISEM OCEN


Każdy kierunek w Danii ma narzucone odgórnie przez ministerstwo wymogi odnośnie poziomu nauki poszczególnych przedmiotów w szkole średniej. Poziom ten mierzony jest na podstawie liczby zajęć (przeliczonych na godziny 60-minutowe) jaki dany przedmiot był uczony w ciągu ostatnich 3 lat nauki w szkole średniej.

W Danii są trzy poziomy nauki w szkole średniej:

  • poziom C - podstawowy
  • poziom B - średni
  • poziom A - rozszerzony
W zależności od przedmiotu, każdemu z powyższych poziomów odpowiada określona liczba godzin (czyli liczba zajęć przeliczona na godziny 60 minutowe). Konsekwentnie, jednym z pierwszych dokumentów, na który komisja rekrutacyjna zwróci uwagę podczas ewaluacji podań, będzie formularz Wykazu Godzin (Verification Form), przedstawiający ilość godzin z poszczególnych przedmiotów wraz z ocenami (bądź ocenami na półrocze jeżeli nie ma jeszcze ocen końcowych) jakie kandydat na studia miał uczone w toku nauki w szkole średniej. Odpowiedni formularz wraz z instrukcją jak go prawidło wypełnić prześlemy osobom, które rozpoczną razem z nami aplikację na studia w Danii. Wypełniony formularz będzie musiał być oficjalnie potwierdzony przez dyrekcję szkoły, do której uczęszczasz. Brak wymaganej liczby godzin z poszczególnych przedmiotów może radykalnie zmiejszyć Twoje szanse na przyjęcie na wybrany kierunek. W takim przypadku istnieje jedynie możliwość złóżenia aplikacji na specjalnych zasadach, udokumentowując posiadanie doświadczenia w danej dziedzinie (np. wykształcenie zawodowe). Ten dokument należy przygotować i dołączyć do swojego profilu przed 15 marca.
OPIS ZAGADNIEŃ Z MATEMATYKI


Osoby aplikujące na kierunki ściśle techniczne muszą się liczyć z tym, że niektóre duńskie uczelnie wymagają dodatkowego zaświadczenia opisującego precyzyjnie, które dziedziny matematyki były uczone w toku nauki w szkole średniej. Dzięki temu uczelnia będzie mogła zweryfikować na jak wysokim poziome jest wiedza matematyczna kandydata na wybrany kierunek. Odpowiedni formularz wraz z instrukcją na temat jego prawidłowego wypełnienia prześlemy osobom, które rozpoczną razem z nami aplikację na studia w Danii. Wypełniony formularz będzie musiał być oficjalnie potwierdzony przez dyrekcję szkoły, do której uczęszczasz. Dla wybranych kandydatów, którzy nie osiągnęli wymaganego poziomu wiedzy z matematyki, uczelnia może zorganizować w okresie letnim 2-3 tygodniowy kurs doszkalający. Ten dokument należy przygotować i dołączyć do swojego profilu przed 15 marca.
DOKUMENT TOŻSAMOŚCI


Zeskanuj swój dowód osobisty bądź paszport (najlepiej zapisując go w formie pliku pdf) by można było go łatwo dołączyć do Twojego podania na studia w Danii. Ten dokument należy dołączyć do swojego profilu przed 15 marca.
LIST MOTYWACYJNY


Mocne zmotywowanie kandydata do studiowania danego kierunku w Danii może być dodatkowo punktowane w trakcie rekrutacji. Motywację do studiowania uczelnia zweryfikuje m.in. za pomocą Listu Motywacyjnego. Typowy List Motywacyjny składa się z 3 części:

  • Na wstępie piszesz główne powody, dla których wybrałeś ten a nie inny kierunek, oraz co skłoniło Cię do wyjazdu na studia do innego kraju tj. Dania.
  • W rozwinięciu powinno się uzasadnić, dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem na wybrany kierunek. Tutaj wymieniasz swoje umiejętności i kwalifikacji.
  • Na zakończenie przekonaj uczelnię, dlaczego to Ty powinieneś być przyjęty na wybrane studia. Napisz czym się wyróżniasz spośród innych kandydatów, przedstaw swoje zainteresowania itd.
Pamiętaj, żeby być pozytywnym i przekonującym w tym co piszesz. Przed wysłaniem Listu Motywacyjnego najlepiej przedstaw go do przeczytania innej, najlepiej kompetentnej osobie, w celu zredagowania i poprawienia ewentualnych błędów czy literówek. List Motywacyjny powinien być oczywiście napisany w języku angielskim. Ten dokument należy przygotować i dołączyć do swojego profilu przed 15 marca. Nie jest to dokument wymagany przez wszystkie uczelnie w Danii.
REFERENCJE


Możesz poprosić kogoś obiektywnego by wystawił Ci Referencje. Referencje muszą być napisane oczywiście w języku angielskim. Najlepiej, aby Referencje wystawił ktoś, kto Cię zna jako ucznia lub studenta, możesz też przedstawić Referencje od pracodawcy bądź trenera. Referencji jednak nie mogą wystawić Ci koledzy lub bliscy, ponieważ powinny one ukazywać neutralny punkt widzenia. Referencje mogą być napisane na komputerze. Pamiętaj jednak, by zawrzeć w dokumencie dane kontaktowe osoby je wystawiającej, oraz własnoręczny podpis tej osoby na końcu dokumentu. Ten dokument nie jest obowiązkowy, jednak należy go dołączyć do swojego profilu przed 15 marca
CERTYFIKAT JĘZYKOWY


Oprócz wymaganej liczby godzin z j. angielskiego w szkole średniej wiele uczelni wymaga dodatkowego udokumentowania poziomu znajomości tego języka poprzez przedstawienie międzynarodowego certyfikatu językowego. Każda uczelnia publikuje na swojej stronie internetowej listę zatwierdzonych certyfikatów wraz z wymaganymi progami zdawalności. Progi mogą być zróżnicowane w zależności od kierunku. Matura z języka angielskiego nie jest wystarczającym potwierdzeniem umiejętności językowych. Od roku 2020 niektóre uczelnie w Danii przestały wymagać certyfikatu językowego od kandydatów, którzy posiadają w szkole średniej odpowiednią liczbę godzin z j. angielskiego. Jednak większość uczelni, zwłaszcza zlokalizowanych w dużych miastach, nadal wymaga tego dodatkowego potwierdzenia pomimo posiadania odpowiedniej ilości godzin z j. angielskiego. Od wielu lat we współpracy z poszczególnymi uczelniami w Danii organizujemy test językowy o nazwie Oxford Placement Test. Cena tego testu jest nieporównywalnie niższa od ceny innych testów. Napisz do nas, by dowiedzieć się, które uczelnie w Danii akceptują OPT oraz jak przystąpić do testu organizowanego przez nas. Certyfikat językowy można załączyć do swojego profilu po 15 marca. Należy jednak wcześniej poinformować o tym fakcie uczelnie, na które aplikujesz, poprzez napisanie odpowiedniego Oświadczenia. W Oświadczeniu musisz określić jaki certyfika przedstawisz oraz w jakim terminie. Termin jednak nie może być późniejszy niż 5 lipca. Więcej na temat testów językowych przeczytasz tutaj.
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZK. ŚREDNIEJ


Zazwyczaj maturzyści otrzymują Świadectwo Ukończenia Szkoły Średniej pod koniec kwietnia. Świadectwo należy niezwłocznie dołączyć do swojego profilu wraz z tłumaczeniem. Napisz do nas w celu przetłumaczenia tego dokumentu na język angielski. Do momentu dostarczenia świadectwa duńskie uczelnie będą opierały informacje o Twojej nauce w szkole średniej na podstawie dokumentów dostarczonych we wcześniejszym okresie:

  • Wstępny Wypis Ocen i Godzin ze Szkoły Średniej
Wstępny Wypis Ocen i Godzin należy przygotować i dołączyć do swojego profilu przed 15 marca. Świadectwo Ukończenia Szkoły Średniej należy dołączyć do swojego profilu wraz z tłumaczeniem w jak najszybszym czasie, jednak przed 5 lipca.
ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI


Pamiętaj, że duńskie uczenie nie będą brały pod uwagę wyników jakie otrzymasz z polskiego egzaminu maturalnego, ani jakie przedmioty wybierzesz do zdawania i na jakim poziomie (chyba że jest to matura międzynarodowa IB). Świadectwo Dojrzałości to tylko formalność, by móc rozpocząć studia. Jednak niektóre uczelnie w Danii wliczają wyniki z matury do średniej ocen. Ten dokument należy dołączyć do swojego profilu przed 5 lipca. W przypadku braku możliwości dostarczenia Świadectwa Maturalnego przed tym terminem należy napisać specjalne oświadczenie stwierdzające, w jakim terminie ten dokument zostanie dostarczony oraz co jest powodem złoki. Brak Świadectwa Maturalnego może zdyskwalifikować Twoje podanie na studia w Danii.

Sprawdź czy masz przygotowane już wszystko!

PROCES APLIKACJI

Wyjaśniamy co robić
KROK PO KROKU

SWD10.png
DEADLINES

Terminy których nie można przegapić

2.png
CERTYFIKAT JĘZYKOWY

Jak udokumentować umiejętności językowe

SwD 2021 - 2.png