Główna różnica pomiędzy aplikacją na studia w Polsce,
a w Danii występuje w wymaganych dokumentach oraz terminie i miejscu ich składania.

Sprawdź czy masz przygotowane już wszystko!