top of page

Kierunki 2023

Zaktualizowano: 20 lut

Zaktualizowana lista kierunków lic/inż dostępnych w rekrutacji 2023


Poniżej przedstawiamy wymogi podstawowe na kierunki I stopnia w Danii uczone w całości w j. angielskim. Miej na uwadze że jeżeli liczba kandydatów spełniających wszystkie wymogi podstawowe jest większa niż liczba dostępnych miejsc na kierunku (co od 2 lat zdarza się bardzo często) wtedy w kolejnym etapie uczelnie biorą pod uwagę takie kryteria jak m.in.:

  • średnia ocen końcowych (czasem również średnia ocen z matur)

  • doświadczenie w zawodzie

  • dodatkowe osiągnięcia


Kategoria i kierunki

By znaleźć kierunek najpierw wybierz odpowiednią kategorię a następnie odszukaj na liście kierunek, na który chcesz aplikować.

W następnej kolejności sprawdź w tabeli poniżej (po numerze kierunku) podstawowe wymogi rekrutacyjne na ten kierunek. **

Biologia & Chemia:

Biznes, Ekonomia, Design, Języki:

Inżynieria Budowlana i Architektura:

Inżynieria, Inżynieria Mechaniczna i Elektryczna:

Inżynieria i Biznes:

Informatyka i Programowanie:

Grafika Komputerowa, Design, Multimedia:

Kierunki Humanistyczne:


J. angielski

Na wszystkie kierunki uczone w Danii w j. angielskim wymagany jest z przedmiotu: j. angielski poziom B (210 godz. liczone przez ostatnie 3 lata nauki w szkole średniej). Miej jednak na uwadze, że:

  • w przypadku braku poziomu B w szkole średniej w niektórych przypadkach można zastąpić go posiadając odpowiedni certyfikat językowy tj. CAE, TOEFL czy IELTS

  • niektóre uczelnie poza poziomem B z j. angielskiego wymagają dodatkowo certyfikatu językowego tj. CAE, TOEFL, IELTS czy OPT

Oceny

Poza poziomami określonymi poniżej niektóre uczelnie wymagają dodatkowo posiadania minimalnej oceny końcowej z wybranych przedmiotów.


Tabela wymogów podstawowych na kierunki I stopnia:

nr

Type

Math

Phys

Chem

2nd L

His

Biol

Exam

1.

BEng

A

B

B

2.

BSc

A

B

B

3.

BSc

A

B+ *

C+ *

+B *

+B+ *

+A *

4.

AP

C

assign.

5.

BSc

B

A / B

B

6.

BSc

B

A / B

B

7.

​BSc

B

B

8.

BSc

B

B

9.

BSc

B *

B

10.

BSc

B

B

nr

Type

Math

Phys

Chem

2nd L

His

Bio

Exam

11.

BSc

B

B

12.

BSc

B

B

14.

BSc

B

B

uniTest

15.

BSc

B

B

uniTest

16.

BSc

B

B

uniTest

17.

BSc

B

B

18.

BSc

B

B

19.

AP

C

20.

BEng

C

21.

BEng

A+

B

C

nr

Type

Math

Phys

Chem

2nd L

His

Bio

Exam

22.

BEng

A

B

uniTest

23.

BSc

A

B

uniTest

24.

BEng

A

B

C

uniTest

25.

BSc

A

B

C

uniTest

26.

BEng

A

B

uniTest

27.