top of page

Co to są za poziomy?

Zaktualizowano: 16 sty

Uczelnie w Danii nie będą patrzeć na poziom Twojej matury!


Trzeba pamiętać, że uczelnie w Danii biorą pod uwagę tylko i wyłącznie wyniki z matury międzynarodowej (IB).

Jeżeli zdajesz polską maturę, to uczelnie nie spojrzą ani na jej wyniki* ani na na poziom jaki zdajesz (#podstawowy czy #rozszerzony). Uczelnie nawet nie interesuje jaki jest profil klasy do której uczęszczasz w szkole średniej. Co natomiast interesuje duńskie uczelnie to Twój poziom wiedzy określony w oparciu o poziomy z wybranych przedmiotów w szkole średniej.


Poziomy

#Poziom jest to zakres materiału jaki uczeń przerobił z danej dziedziny nauki w toku nauczania w szkole średniej (uczelnie w Danii uwzględniają 3 ostatnie lata nauki gdyż tyle trwa szkoła średnia w Danii).

Dla przykładu: zakres materiału przerobiony przez ucznia, który ma zajęcia z danego przedmiotu raz w tygodniu jest inny w porównaniu do ucznia, który ma zajęcia z tego samego przedmiotu 5 razy w tygodniu.

Konsekwentnie poziom przedmiotu określa się w oparciu o liczbę zajęć, jaki dany uczeń miał planowo przez ostatnie 3 lata nauki w szkole średniej.


Wyliczenia

Można sobie wyliczyć samemu w domu szacowany poziom z poszczególnych przedmiotów.

1. Liczba lekcji

W pierwszej kolejności trzeba wiedzieć/wyliczyć ile ma się lekcji z danego przedmiotu.

Z Planu Lekcji dokładnie wiesz, ile masz lekcji z danego przedmiotu w tygodniu. Sprawdź Plany Lekcji z lat ubiegłych by sprawdzić te same informacje. Następnie sprawdź ile masz tygodniu nauki. Pamiętaj, że liczba tygodni nauki różni się w zależności od klasy. W pierwszych kilku klasach w ciągu roku szkolnego jest pomiędzy 30 a 34 tygodni nauki. W klasie maturalnej liczba tygodni jest mniejsza i wynosi pomiędzy 24 a 28 tygodni. O dokładną liczbę tygodni zapytaj sekretariat szkoły, do której uczęszczasz.

By wyliczyć liczbę lekcji możesz teraz pomnożyć liczbę lekcji w tygodniu przez liczbę tygodni.

Liczba lekcji ogółem = (liczba lekcji w tygodniu) x (liczba tygodni w klasie przed przedostatniej) + (liczba lekcji w tygodniu) x (liczba tygodni w klasie przedostatniej) + (liczba lekcji w tygodniu) x (liczba tygodni w klasie ostatniej - maturalnej)

2. Liczba godzin

W następnej kolejności, mając już dokładną liczbę lekcji (godziny szkolne) trzeba je przetransferować na godziny zegarowe (60 min.).

Można to zrobić wedle następującego wzoru:

Godziny z przedmiotu = ogólna liczba lekcji x 45 / 60


Przelicznik

Duńskie ministerstwo sprecyzowało ile godzin określa jaki poziom z poszczególnych przedmiotów. Szczegóły w tabelce poniżej:

| przedmioty __ poziomy

A

B

C

j. angielski

335

210

75

matematyka

375

250

125

fizyka

325

200 / 190

75

chemia

325

200

75

bilogia

325

200

75

historia

325

200

75

Jeżeli uzyskane przez Ciebie wyniki diametralnie różnią się do poziomów określonych powyżej może to oznaczać, że Twoje wyliczenia mogą nie być zrobione prawidłowo, choć nie zawsze. Wiele osób na profilu matematyczno-fizycznym może osiągnąć nawet ponad 500 godzin z matematyki. Jednocześnie wiele osób w polskim systemie szkolnictwa może nie osiągnąć nawet poziomu C z niektórych przedmiotów.

Pamiętaj, że ostateczne wyliczenia trzeba zrobić w porozumieniu ze swoją szkołą średnią.


Rekrutacja

Mamy nadzieję, że teraz już lepiej rozumiesz, co dokładnie oznaczają wymogi rekrutacyjne na dany kierunek w Danii.

Przykład:

  • j. angielski - poziom B

  • matematyka - poziom B

  • chemia - poziom C


Jeżeli nie osiągasz wymaganych poziomów z jakiegoś przedmiotu - koniecznie skontaktuj się z nami, spróbujemy coś na to zaradzić, coś doradzić.

Powyższe wyliczenia przygotowaliśmy i przedstawiamy dla Was za darmo. Liczymy na to, że razem z nami zdecydujecie się na aplikację na studia w Danii.

Zapraszamy do kontaktu i serdecznie pozdrawiamy z Danii

 

* Tutaj musimy doprecyzować, że maturę musisz oczywiście "zdać" gdyż bez Świadectwa Dojrzałości nie ma możliwości studiowania na jakiejkolwiek uczelni, nawet w Danii. Poza tym niektóre uczelnie w Kopenhadze uwzględniają wyniki matury przy wyliczaniu ogólnej średniej (średnia ocen końcowych + średnia z matury).


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page