top of page

Świadectwo Dojrzałości 2023

Zaktualizowano: 6 lip 2023

Czy polscy maturzyści nadal mają szansę na studiowanie w Danii?

Przypominamy, że do środy 5 lipca do godz. 12:00 w południe jest ostateczny czas, by dołączyć wszystkie wymagane dokumenty w procesie aplikacji na studia I stopnia w Danii. Dokumenty jako załączniki powinny znaleźć się na specjalnym portalu do aplikacji o nazwie Optagelse.


A co z maturami?

Ponownie w tym roku pojawił się w Polsce problem dotyczący wyników matur. Problem wynika z faktu, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji wyniki matur, czyli Świadectwa Dojrzałości mogą być wydawane maturzystom nie wcześniej jak od dnia 7 lipca 2023. Z oczywistych względów stwarza to problem tym osobom, które chcą studiować za granicą w takich krajach jak Dania, gdzie termin aplikacji mija 5 lipca.


Skąd to opóźnienie?

Zastanawia nas, skąd wynika u nas w Polsce to opóźnienie jeżeli chodzi o wyniki matur? Piszemy "opóźnienie", gdyż jeszcze kilka lat temu wyniki matur były standardowo dostępne i podawane maturzystom już pod koniec czerwca. Nastała pandemia, która miała duży wpływ na przebieg i organizacje m.in. egzaminów maturalnych, w konsekwencji czego przesunięto oficjalne ogłoszenie wyników matur na początek lipca. Jednak coś, co było zrozumiałe jeszcze rok, 2 czy 3 lata temu nie ma już żadnych podstaw ani uzasadnień w obecnej sytuacji, gdy rząd już oficjalnie kompletnie zlikwidował wszelkie restrykcje i obostrzenia pandemiczne.


Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej harmonogram matur ustalany jest "z uwzględnieniem wielu zmiennych, m.in. liczby zdających poszczególne egzaminy w danym roku kalendarzowym, kalendarza roku szkolnego, a także możliwości organizacyjnych okręgowych komisji egzaminacyjnych (...)", dlatego "niemożliwym staje się uwzględnienie dodatkowo terminów rekrutacji na uczelnie w innych państwach, tym bardziej że terminy te również nie są jednolite". Dlatego CKE w tym roku "nie widzi możliwości zmiany harmonogramu". Jednak naszym zdaniem, jeżeli w ubiegłych latach (przedpandemicznych) nie było problemu z wyznaczeniem wyników matur już pod koniec czerwca niezrozumiałe jest, dlaczego w obecnym momencie nie jest to już możliwe, skoro coraz więcej czynności w organizacji tego egzaminu wykonuje się cyfrowo na komputerze.


Światełko w tunelu

Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich u CKE, argumentującego iż wyznaczony termin 7 lipca może pozbawić absolwentów polskich szkół średnich możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na studia w takich krajach jak Szwecja czy Dania, dyrektorzy CKE i OKE podjęli wspólnie decyzję w celu zaproponowania połowicznego rozwiązania tego problemu. Jak podaje CKE wszyscy maturzyści (...), którzy wystąpili lub wystąpią do OKE z odpowiednim udokumentowanym wnioskiem potwierdzającym aplikowanie na uczelnię w Szwecji lub w Danii, otrzymają pisma z informacją o wynikach egzaminu maturalnego uzyskanych przez zainteresowaną osobę "z nadzieją, że dana uczelnia duńska lub szwedzka takie rozwiązanie uzna za wystarczające".

Trzeba jednak przy tym pamiętać o jednym istotnym szczególe - pismo z OKE nie jest jednoznaczne z posiadaniem Świadectwa Dojrzałości, zaś uczelniom w Danii nie zależy tak bardzo na wynikach matur jak na posiadaniu tegoż właśnie Świadectwa Dojrzałości. O zaświadczenie z OKE z wynikami matur można ubiegać się telefonicznie jak i mailowo i na chwilę obecną mniej niż 20 wniosków wpłynęło do OKE w tej sprawie.


Co na to duńskie uczelnie?

Uczelnie w Danii zazwyczaj starają się nie stwarzać niepotrzebnych problemów aplikującym, dlatego w większości przypadków uczelnie podchodzą do polskiego problemu późnego dostarczenia Świadectw Dojrzałości z należytym zrozumieniem i wyrozumiałością. Jednak nie jest to podejście ujednolicone jeżeli chodzi o wszystkie instytucje edukacyjne, dlatego poniżej przedstawiamy szczegóły w tej sprawie.


Optagelse

System Optagelse zostanie oficjalnie zamknięty w środę 5 lipca o godz. 12:00 w południe. Oznacza to, że po jego zamknięciu nie będzie już więcej możliwości edytowania swojego konta ani dostarczania na nie jakichkolwiek dodatkowych załączników (dokumentów w pdf).

Nieoficjalnie jednak udało nam się dowiedzieć, że zamknięcie systemu spowodowane jest głównie tym, by duńskie uczelnie miały czas na zapisanie na swoich serwerach wszystkich dostarczonych w odpowiednim terminie dokumentów od osób ubiegających się o miejsce na kierunkach I stopnia w Danii. W praktyce system ten będzie już po kilku godzinach odblokowany ponownie w celu umożliwienia m. in. aplikantom z Polski dodawania kolejnych załączników do profilu.

Ostateczne zamknięcie systemu jest planowane na dzień 9 lipiec, jednak nie wszystkie uczelnie będą czekać na brakujące dokumenty do tego czasu. Trzeba tez pamiętać, że wszystkie załącznik inne niż Świadectwo Dojrzałości dodane do profilu po 5 lipca nie będą brane pod uwagę w procesie aplikacji.


Uczelnie

W tabelce poniżej przedstawiamy w kolejności alfabetycznej szczegóły odnośnie podejścia poszczególnych duńskich uczelni (posiadających w swojej ofercie kierunki I stopnia w j. angielskim) do opisywanego w tym artykule problemu.


AAU

Aalborg University

Wszyscy aplikanci, którzy nie będą w stanie do 5 lipca spełnić wszystkich wymogów rekrutacji (m.in. posiadanie niezbędnych dokumentów tj. ŚD) zostaną najprawdopodobniej nieprzyjęci na kierunki, na które aplikują.

Uczelnia jednocześnie przypomina, iż po 28 lipca może zostać zorganizowana rekrutacja dodatkowa na kierunki, na których będą nadal dostępne miejsca.


Sprostowanie - Informacja z ostatniej chwili:

Uniwersytet postanowił jednak przedłużyć okres dostarczania dokumentu jakim jest ŚD do dnia 7 lipca do godz. 12:00 w południe !!!!

AU

Aarhus University

Uczelnia nie gwarantuje, że dokumenty dostarczone przez aplikantów po 5 lipca będą rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną, ze względu na ograniczone możliwości techniczne i czasowe tejże komisji. Komisja będzie jednak na bieżąco rozpatrywać aplikacje. Im wcześniej wszystkie warunki zostaną spełnione tym większe prawdopodobieństwo przyjęcia na dany kierunek.

ABSALON

Absalon University College

Uczelnia akceptuje ŚD dostarczone po 5 lipca. Trzeba jednak wcześniej uczelnię o tym fakcie poinformować, najlepiej za pośrednictwem portalu nemStudie.

CBS

Copenhagen Business School

W tym roku uczelnia zrobiła ponownie wyjątek dla aplikantów z Polski, ŚD będą przyjmowane do północy 7 lipca (23:59).

Trzeba pamiętać, że uczelnia akceptuje tylko tłumaczenia przysięgłe dokumentów.

DTU

Technical University of Denmark

Tegoroczni maturzyści, którzy nie są w stanie dostarczyć wszystkich dokumentów do 5 lipca mogą - jak to stwierdziła osoba z sekretariatu - spróbować aplikować w przyszłym roku.

Uczelnia ma jednak w swojej ofercie tylko 1 kierunek I stopnia uczony w j. angielskim.

ITU

IT University of Copenhagen

Uczelnia akceptuje ŚD do 9 lipca. Trzeba jednak wcześniej poinformować uczelnie o fakcie opóźnienia (do 5 lipca).

RUC

Roskilde University

Uczelnia akceptuje ŚD dostarczone po terminie. Trzeba jednak wcześniej (do 5 lipca) poinformować uczelnie o fakcie opóźnienia specjalnym Oświadczeniem podbitym przez szkołę średnią.

SDU

University of Southern Denmark

Uczelnia akceptuje ŚD dostarczone po terminie jednak przed 9 lipca.

Uczelnia sugeruje przetłumaczenie tego dokumentu na j. angielski.

VIA

VIA University College

Uczelnia akceptuje ŚD dostarczone po terminie jednak przed 9 lipca. Uczelnia nie wymaga tłumaczenia dokumentu na j. angielski.


Podsumowanie

Pamiętaj, by poinformować uczelnie w Danii o fakcie dostarczenia Świadectwa Dojrzałości po terminie 5 lipca. Możesz to zrobić poprzez załączenie do swojego konta na portalu Optagelse odpowiedniego Oświadczenia (najlepiej podbitego dodatkowo przez szkołę średnią, do której uczęszczasz).

Możesz też zwrócić się do OKE (jest jeszcze na to czas) z wnioskiem o przesłanie Ci w trybie pilnym wyników matur, które dołączysz przed południem 5 lipca jako załącznik do swojego profilu na portalu Optagelse.

W momencie gdy w końcu otrzymasz Świadectwo Dojrzałości pamiętaj, by jak najszybciej dodać skan tego dokumentu do swojego profilu na portalu Optagelse. Jeżeli uczelnia na którą aplikujesz wymaga dodatkowo tłumaczenia tego dokumentu, zajmij się tym tłumaczeniem dopiero w drugiej kolejności, gdy skan oryginału będzie już dodany do Twojego konta.Rekrutacja 2023

Rekrutacja na kierunki w Danii rozpoczynające się od września 2023 została niestety już zakończona. Osoby, które do 15 marca nie złożyły podania na duńskie uczelnie niestety w chwili obecnej nie mają już szans na rozpoczęcie studiowania w Danii w tym roku. Co prawda po 28 lipca może zostać zorganizowana rekrutacja dodatkowa, ale z naszego doświadczenia spodziewamy się, że będą to bardzo jednostkowe przypadki.

Osoby zainteresowane studiowaniem w Danii zapraszamy na rekrutację przyszłoroczną. Można kontaktować się z nami w tej sprawie już po wakacjach.


Pozdrawiamy

Ekipa Studia w Danii


Źródło:

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page