top of page

Statystyki rekrutacji 2022

Zaktualizowano: 23 lis 2022

Jako piersi i jedyni w Polsce dotarliśmy do oficjalnych danych dotyczących poprzedniej rekrutacji na kierunki I stopnia - #rekrutacja2022.

Chcemy przedstawić Wam dane, które powinny zainspirować Was odnośnie przyszłorocznej rekrutacji na studia. Jeżeli nie dostaliście się na kierunek w Danii w tym roku, teraz możecie lepiej zrozumieć dlaczego.


Pamiętajcie, że to są tylko suche liczby, statystyki, które trzeba jeszcze umieć odpowiednio zinterpretować. Poniżej przedstawiamy pewne ogólne trendy, o których powinniście pamiętać:

 • kierunki w dużych miastach (stolicy) są zawsze najbardziej oblegane

 • często jest tak, że im więcej jest wymogów na dany kierunek tym mniej kandydatów (większość wybiera kierunki na które łatwiej się dostać)

 • pamiętajcie że uczelnie rozpatrują w pierwszej kolejności podania od osób, które wybrały dany kierunek z 1. priorytetem


Kierunki I stopnia (bachelor & engineering):


Wyjaśnienie skrótów:
 • I - ile osób przyjęto ostatecznie na kierunek

 • all - ile osób aplikowało ogółem na ten kierunek

 • 1 pr. - ile osób wybrało ten kierunek jako 1. priorytet

 • IV - współczynnik przyjęcia (aplikowali z 1. priorytetem / liczba przyjętych) wskazuje ile osób walczyło o jedno miejsce na kierunku (im współczynnik większy tym mniejsze prawdopodobieństwo przyjęcia)


Kierunki związane z architekturą i budownictwem
 • ATCM - Architectural Technology & Construction Management

programme

uni

campus

I

all

1 pr.

IV

ATCM

VIA

Horsens

34

343

218

6,4


Kierunki związane z biznesem i językami
 • IBA - International Business in Asia (Chinese)

 • IBA - International Business in Asia (Japanese)

 • BLC - Business, Language & Culture

 • IBP - International Business & Politics

 • IB - International Business

 • ES - European Studies

programme

uni

campus

I

all

1 pr.

IV

IBA (Chinese)

CBS

Frederiksberg

46

124

54

1,2

IBA (Japanese)

CBS

Frederiksberg

30

96

46

1,5

BLC

CBS

Frederiksberg

135

521

191

1,4

IBP

CBS

Frederiksberg

140

1 028

343

2,5

IB

CBS

Frederiksberg

220

1 797

957

4,4

ES

SDU

Sønderborg

59

251

84

1,4


Kierunki wiążące ze sobą chemię i biologię
 • CEB - Chemical Engineering & Biotechnology

 • Biotech - Bachelor of Engineering in Biotechnology

 • NS - Natural Science

programme

uni

campus

I

all

1 pr.

IV

CEB

AAU

Esbjerg

42

181

82

2,0

Biotech

Absalon

​Kalundborg

70

191

75

1,1

NS

RU

Roskilde

36

225

84

2,3


Kierunki związane z designem
 • DTB - Design, Technology & Business

 • Anim - Animation

 • CGC - Bachelor of Crafts in Glass & Ceramics

 • MD - Multimedia Design

programme

uni

campus

I

all

1 pr.

IV

DTB

VIA

Herning

88

329

197

2,2

Anim

VIA

Viborg

53

449

393

7,4

CGC

RoyAc

Nexø

17

116

74

4,4

MD

BAA

Viby J

37

347

169

4,6

MD

EASV

Esbjerg

20

188

50

2,5


Kierunki związane z biznesem, ekonomią i administracją
 • EBA - Economics and Business Administration

 • BAS - Business Administration & Sociology

 • IST - International Shipping and Trade

programme

uni

campus

I

all

1 pr.

IV

EBA

AU

Aarhus

240

1 198

490

2,0

EBA

AU

Herning

90

454

71

0,8

EBA

SDU

Sønderborg

86

451

114

1,3

BAS

CBS

Frederiksberg

90

813

184

2,0

IST

CBS

Frederiksberg

75

559

149

2,0


Kierunki techniczne i inżynieryjne
 • CSE - Climate & Supply Engineering

 • AIE - Applied Industrial Electronics

 • GE - General Engineering

 • EElec - Engineering in Electronics

 • Elec – Electronics (BSc)

 • EME - Engineering in Mechanical Engineering

 • ME - Mechanical Engineering (BSc)

 • EMech - Engineering in Mechatronics

 • Mech – Mechatronics (BSc)

 • EIB - Engineering, Innovation and Business

 • PDI - Product Development and Innovation

programme

uni

campus

I

all

1 pr.

IV

CSE

VIA

Horsens

24

119

34

1,4

AIE

AAU

Esbjerg

32

142

39

1,2

GE

DTU

Lyngby

175

645

359

2,1

EElec

SDU

Sønderborg

23

185

53

2,3

Elec

SDU

Sønderborg

9

115

16

1,8

EME

SDU

Sønderborg

32

195

61

1,9

ME

SDU

Sønderborg

13

100

20

1,5

EMech

SDU

Sønderborg

79

262

123

1,6

Mech

SDU

Sønderborg

21

139

39

1,9

EIB

SDU

Sønderborg

35

192

60

1,7

PDI

SDU

Sønderborg

35

223

67

1,9


Kierunki związane z IT i programowaniem
 • DS - Data Science

 • CS - Computer Science (AP degree)

 • STE - Software Technology Engineering

programme

uni

campus

I

all

1 pr.

IV

DS

ITU

Copenhagen

101

598

262

2,6

CS

EASV

Esbjerg

26

229

88

3,4

STE

VIA

Horsens

84

457

245

2,9


Kierunki humanistyczne
 • CS - Cognitive Science

 • Hum - Humanities

 • SSc- Social Science

 • MMA - Market and Management Anthropology

programme

uni

campus

I

all

1 pr.

IV

CS

AU

Aarhus

81

739

375

4,6

Hum

RU

Roskilde

102

462

169

1,7

SSc

RU

Roskilde

115

563

187

1,6

MMA

SDU

Odense

80

374

137

1,7

Podsumowanie i wnioski
Biznes i stolica wygrywają

Tutaj nie ma niespodzianek - jak zawsze najwięcej młodych osób zainteresowanych jest studiowaniem w stolicy (albo w innym dużym mieście) na kierunkach związanych głównie z biznesem i ekonomią. To na te kierunki uczelnie otrzymały najwięcej podań (od studentów lokalnych jak i międzynarodowych).

all

programme

uni

campus

1 797

International Business

CBS

Frederiksberg

1 198

Economics & Business Administration

AU

Aarhus

1 028

International Business & Politics

CBS

Frederiksberg

813

Business Administration & Sociology

CBS

Frederiksberg


Jeżeli chodzi o wybór kierunku na pierwszym priorytecie to tutaj wielkich zmian nie ma, gdyż nadal dominują kierunki biznesowe w stolicy i 2. co do wielkości mieście w Danii - Aarhus. Jednak do czołówki dołącza również bardzo elitarny kierunek związany z grafiką komputerową na Animation Workshop w Viborgu (na który pomimo tak wielkiej liczby podań przyjęto tylko 53 osoby).

1 pr.

programme

uni

campus

957

International Business

CBS

Frederiksberg

490

Economics & Business Adm.

AU

Aarhus

393

Animation

VIA

Viborg

375

Cognitive Science

AU

Aarhus

VIA najbardziej elitarna

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, pomimo tego że wiele osób wybiera Animation Workshop na VIA University College w swoim 1. priorytecie to jak się okazało na ten kierunek najtrudniej jest się dostać, gdyż uczelnia może przyjąć tylko (albo aż) 53 osoby. Wiele osób co roku ponawia swoją próbę "dostania się" na ten kierunek, gdyż w rekrutacji liczy się nie tylko talent ale i przygotowanie (dorobek i warsztat).

Od tego roku jedyny kierunek związany z architekturą i budownictwem uczony w j. angielskim w Danii znajduje się na tej samej uczelni ale w kampusie w Horsens. Dodatkowo, uczelnia otrzymała bardzo mały limit przyjęć na ten kierunek (kiedyś otwierano kilka klas a teraz mogą tylko jedną) co w rezultacie sprawiło że w tym roku ponad 6 osób walczyło o jedno miejsce na tym kierunku.

Na drugim krańcu tego zestawienia znajduje się kierunek związany z ekonomią i administracją uczony na filii dużej uczelni w mieście Herning. Oznacza to, że jest bardzo prawdopodobne iż uczelnia przyjęła na ten kierunek osoby z priorytetem niższym niż 1.

Pamiętajcie, że uczelnie często prowadzą oprócz kierunku międzynarodowego również odpowiednik w j. duńskim. Dlatego gdy uczelnia przyjmuje tylko 9 osób na dany kierunek najprawdopodobniej większość zajęć będzie połączona z klasą duńską (zajęcia oczywiście po angielsku).

IV

programme

uni

campus

7,4

Animation

VIA

Viborg

6,4

ATCM

VIA

Horsens

4,6

Cognitive Science

AU

Aarhus

4,6

Multimedia Design

BAA

Viby J

4,4

Crafts in Glass and Ceramic Eng.

RoyAc

Nexø

4,4

International Business

CBS

Frederiksberg

3,4

Computer Science

EASV

Esbjerg

2,9

Software Technology Eng.

VIA

Horsens

2,6

Data Science

ITU

Copenhagen

...

...

...

...

1,2

Applied Industrial Electronics

AAU

Esbjerg

1,2

Int. Business in Asia (Chinese)

CBS

Frederiksberg

1,1

Engineering in Biotechnology

ABSALON

Kuldenborg

0,8

Economics & Business Adm.

AU

Herning


Wybór priorytetów to strategia

Jeżeli współczynnik przyjęcia wynosi poniżej 1 oznacza to, że osoby które spełniły wszystkie wymogi rekrutacji i wybrały ten kierunek na swoim 1. priorytecie miały niemal pewność przyjęcia na ten kierunek. Ponadto uczelnia mogła przyjąć na ten kierunek również osoby z priorytetem niższym niż 1. (które oczywiście spełniały wymogi rekrutacji).

Jeżeli współczynnik przyjęcia wynosi dużo powyżej 1 oznacza to, że uczelnia przeprowadziła rekrutację głównie spośród osób, które wybrały ten kierunek z priorytetem 1. Jednocześnie prawdopodobnie uczelnia nawet nie rozpatrywała podań innych kandydatów, którzy wybrali ten kierunek z priorytetem niższym niż 1.

Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że istnieje duże prawdopodobieństwo iż zdarzały się w rekrutacji osoby, które wybrały dany kierunek na 1. priorytecie ale nie spełniały podstawowych wymogów na ten kierunek. Dlatego uczelnie nadal mogły przy rekrutacji na poszczególne kierunki uwzględniać podania z innymi niż 1 priorytetami.

Podsumowując, odpowiedni wybór kierunków i dobór do nich właściwych priorytetów to bardzo strategiczny manewr w procesie aplikacji, który może zadecydować o Waszych szansach na przyjęcie na wymarzone studia w Danii. Choć polityka duńskich uczelni odnośnie podejścia do aplikacji z różnymi priorytetami co roku się nieco zmienia. Dlatego przytoczony poniżej przykład może nie mieć zastosowania w przyszłym roku.

Przykład:

Franek nie spełniał wymogów na kierunek ze swojego priorytetu 1. (brak odpowiedniej liczby godz. z fizyki), ale spełniał wymogi na kierunki z priorytetu 2. i 3.:

 1. nie spełnia wymogów ale ma zawód w tej dziedzinie

 2. spełnia

 3. spełnia

Niestety uczelnia z priorytetu 1. odrzuciła podanie Franka, a pozostałe uczelnie nawet nie rozpatrywały jego podania gdyż miały wystarczająco dużo kandydatów z priorytetem 1. Dlatego ostatecznie Franek nie został przyjęty na żadną uczelnię, ponieważ nie rozegrał strategicznie doboru priorytetów do każdego kierunku.

PS.

Tak naprawdę dzięki naszej interwencji Franek dostał się ostatecznie na kierunek ze swojego 1. priorytetu (zobacz nasz filmik na ten temat). To były jeszcze czasy przed "sławną reformą", gdy nie wszystkie uczelnie miały nałożone limity przyjęć i często organizowana była #RekrutacjaDodatkowa na dostępne miejsca na kierunku. W chwili obecnej niestety nie ma co liczyć na to, by móc dostać się na jakikolwiek kierunek w ramach rekrutacji dodatkowej, gdyż nie jest ona już organizowana (albo jest organizowana w bardzo ograniczonym zakresie).

Mamy nadzieję, że powyższe informacje zainspirowały Was trochę odnośnie przyszłorocznej rekrutacji #rekrutacja2023.
Zapraszamy do kontaktu z nami w celu doboru odpowiednich kierunków oraz przygotowania procesu aplikacji na nie.

Pozdrawiamy z Danii

Redakcja Studia w Danii

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opmerkingen


bottom of page