top of page

Późne Matury - Co na to Uczelnie?

Zaktualizowano: 29 kwi

Uzyskaliśmy odpowiedź od prawie wszystkich uczelni w Danii, które oferują w j. angielskim kierunki I stopnia, odnośnie dostarczenia przez aplikantów z Polski ich Świadectw Dojrzałości ale już po terminie aplikacji.Przypominamy, że zgodnie z wyznaczonym przez CKE harmonogramem organizacji egzaminów maturalnych, w tym roku termin ogłoszenia wyników tych egzaminów (i jednocześnie wydania Świadectw Dojrzałości) przypada dopiero na dzień 9 lipca. Termin ten wyraźnie koliduje z aplikacją na studia w Danii, gdzie aplikacja (oraz termin dostarczania wszystkich wymaganych w tym procesie dokumentów) trwa do południa 5 lipca.


W związku z tym zwróciliśmy się do uczelni w Danii o przedstawienie swojego stanowiska do tego powstałego nie z winy maturzystów problemu. Poniżej przedstawiamy uzyskane mailem albo telefonicznie odpowiedzi.


AU - Aarhus University

Osobom, które nie mogą do 5 lipca dostarczyć do systemu Optagelse wymaganych dokumentów uczelnia rekomenduje, by dodały te dokumenty tak szybko jak je otrzymają (tylko w przypadku gdy jest to jest kwestia zaledwie kilku dni). Uczelnia jednak zastrzega sobie, że nie ma gwarancji iż komisja rekrutacyjna będzie miała czas na rozpatrzenie dokumentów dostarczonych po 5 lipca, do czego uczelnia nie jest wcale zobligowana (to jest tylko wyraz dobrej woli komisji). 


Uczelnia jednocześnie przypomina, że niektóre kierunki mogą ewentualnie zorganizować rekrutację dodatkową po 28 lipca, o czym uczelnia poinformuje na swojej stronie internetowej. Termin aplikacji na kierunki dostępne w rekrutacji dodatkowej będzie mijał na początku sierpnia. 


AAU - Aalborg University

Uczelnia nie będzie dyskwalifikowała podań tylko ze względu na to, że kandydaci z Polski nie dotrzymali wyznaczonego terminu 5 lipca odnośnie dostarczenia wymaganych dokumentów jakim jest m.in. Świadectwo Dojrzałości. Uczelnia zaznacza jednak, że tylko te podania będą rozpatrywane w procesie rekrutacji, które w systemie Optagelse posiadają wszystkie wymagane dokumenty. Dlatego jeżeli system Optagelse będzie jeszcze dostępny w dniu 9 lipca to należy dodać do niego brakujący dokument jak najszybciej. Jeżeli jednak system nie będzie już dostępny w tym terminie, to możliwość uczestnictwa w tegorocznej rekrutacji zostanie ograniczona jedynie do wzięcia udziału w ewentualnej rekrutacji dodatkowej. 


Wybrane kierunki mogą zorganizować rekrutację dodatkową po 26 lipca, o czym uczelnia poinformuje na swojej stronie internetowej. Termin aplikacji na kierunki dostępne w rekrutacji dodatkowej będzie mijał na początku sierpnia. 


ABSALON - University College ABSALON

Uczelnia jest wyrozumiała pod względem problemu związanego z otrzymaniem Świadectw Dojrzałości po 5 lipca i nie zamierza stwarzać dodatkowych problemów pod tym względem. Osoby aplikujące na kierunki na tej uczelni powinny jednak dostarczyć ten dokument jak najszybciej do swojego profilu na portalu Optagelse, a w sytuacji gdyby portal był już niedostępny to należy dostarczyć go za pośrednictwem portalu nemstudie.


CBS - Copenhagen Business School 

Uczelnia przedłużyła (ale tylko w ramach bardzo specjalnego wyjątku) termin dostarczenia Świadectw Dojrzałości do dnia 8 lipca do godz. 12:00. Jest to ostateczny termin dostarczenia brakującego świadectwa, pozostałe dokumenty tj. certyfikaty językowe czy Świadectwa Ukończenia Szkoły, muszą znaleźć się na profilu kandydata przed południem 5 lipca.


Podanie każdego kandydata na studia, który nie jest w stanie sprostać podanym wyżej terminom, zostanie automatycznie odrzucone ze względu na niespełnienie podstawowych wymogów rekrutacji na kierunki I stopnia. Jak napisała uczelnia, jeżeli polskie szkoły i polski system szkolnictwa nie może wydać uczniom wymaganych dokumentów w opisanym czasie, tacy aplikanci niestety nie mogą zrobić już nic więcej w tegorocznej rekrutacji i mogą próbować aplikować ponownie na kierunki uczone na CBS w przyszłym roku.


ITU - IT University of Copenhagen

Uczelnia w specjalnym wyjątku przedłużyła termin dostarczenia dokumentu do południa 9 lipca (ale nie dłużej!), o czym też informuje na swojej stronie internetowej. Jednakże każda osoba aplikująca na kierunki na tej uczelni powinna przed 5 lipca wysłać email bezpośrednio na uczelnię z prośbą o przedłużenie terminu dostarczenia tego dokumentu.  


RUC - Roskilde University

Na chwilę obecną nie uzyskaliśmy jeszcze odpowiedzi od tej uczelni. Dziekanat oczekuje na oficjalną decyzję kierownictwa uczelni w tej sprawie.


SDU - University of Southern Denmark

Uczelnia rekomenduje osobom aplikującym na kierunki na tej uczelni by dodały do swojego konta na portalu Optagelse odpowiedni dokument stwierdzający w jakim czasie Świadectwo Dojrzałości będzie dołączone do aplikacji. Dzięki temu dziekanat będzie mógł dodać odpowiedni komentarz do aplikacji danego kandydata na studia, wyjaśniający powstałe opóźnienie. Uczelnia jednak zastrzega sobie, że postara się rozpatrzyć podania uzupełnione o brakujące dokumenty po wyznaczonym terminie 5 lipca, jednak nie daje na to żadnych gwarancji. 


VIA UC - VIA University College 

Uczelnia rozumie problem i sugeruje, by osoby aplikujące na kierunki na tej uczelni dołączyły brakujące Świadectwa Dojrzałości jak najszybciej, czyli jak tylko będą w ich posiadaniu (czyli ASAP). Jeżeli dokument znajdzie się w załącznikach aplikacji danego kandydata na niedługo po 5 lipca (co jest terminem aplikacji ustalonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Danii, i uczelnia musi się tym ustalonym z góry terminom podporządkować), uczelnia zrobi wszystko co w jej mocy aby dane podanie zostało rozpatrzone jeszcze w bieżącej rekrutacji. 


Podsumowując

Zgodnie z obawami wielu osób (m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka), wyznaczenie przez CKE terminu wydawania Świadectw Dojrzałości dopiero na dzień 9 lipca może w niektórych przypadkach przekreślić osobie aplikującej z Polski możliwość przyjęcia na kierunki uczone w Danii (np. na CBS) w tegorocznej rekrutacji, co jest niezgodne z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapewniającym każdemu obywatelowi kraju członkowskiego UE prawo do nauki w innym państwie.


PS.

Sugerujemy wszystkim osobom aplikującym na kierunki I stopnia w Danii:

  • aby w pierwszej kolejności poinformowali uczelnie (mailem albo poprzez portal uczelniany) o zaistniałym problemie oraz terminie dostarczenia brakującego dokumentu,

  • w momencie otrzymania Świadectwa Dojrzałości aby dodały ten dokument jak najszybciej (9 lipca przed godz. 12:00 ) do swojego profilu na portalu Optagelse jako skan pdf oryginału. Tłumaczenie tego dokumentu na j. angielski nie zawsze jest wymagane, a jeżeli jest ono wymagane to można zająć się tym dopiero w drugiej kolejności. Lepiej by na profilu było cokolwiek w terminie niż mieć dokument z tłumaczeniem ale już po terminie (gdyż do niczego on się nie nada).0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page